12 mrt 2019

Om voldoende levering te kunnen garanderen aan haar klanten, is waterleidingbedrijf PWN voortdurend bezig om haar transportleidingnet te onderhouden. Onderdeel hiervan is het vervangen van leidingen waarvan de diameter niet voldoende groot is om de benodigde capaciteit te kunnen leveren. Een flinke klus, waarbij Royal HaskoningDHV een partner is in meerdere projecten.

Ongeveer 2 jaar geleden is de transportleiding tussen Schoorldam en De Stolpen vervangen van ⌀ 500 mm naar ⌀ 600 mm. Ook de ligging van de bestaande transportleiding langs de rijksweg was ongelukkig en reden tot vervanging. In navolging hiervan is in 2018 het project Leveringszekerheid Stolpen-Noord opgezet, waarbij een gedeelte van de transportleiding ten noorden van De Stolpen vervangen wordt. De huidige leiding, met een diameter van ⌀ 400 mm, voldoet door de toenemende watervraag niet meer en wordt over een lengte van circa 5,9 km vervangen door een leiding met een diameter van ⌀ 600 mm. Royal HaskoningDHV heeft het ontwerp voor dit project gerealiseerd in een bouwteam samen met de opdrachtgever en de aannemer, een unieke samenwerking voor Royal HaskoningDHV.

De grote uitdaging bij dit project was het omgevingsmanagement: in gesprek gaan met onder andere landeigenaren om ervoor te zorgen dat alle stakeholders zouden meewerken aan de aanleg van de nieuwe leiding. Samen met PWN nam Royal HaskoningDHV ook deze taak op zich en met succes: inmiddels zijn de eerste 4 van de 5 HDD (horizontal directional drilling) boringen voltooid! De laatste boring is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 gereed. Hierna worden de leidingen verbonden in open ontgraving. De gehele leiding wordt daarna getest en in bedrijf genomen, zodat inwoners van de Kop van Noord-Holland en Texel nog beter verzekerd zijn van drinkwater.

In samenwerking met: PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland.