3 sep 2020

Met de start van het nieuwe studiejaar is er veel discussie over welke maatregelen je als onderwijsinstelling moet treffen om besmettingsrisico’s in onderwijs- en onderzoeksgebouwen zoveel mogelijk te beperken. De rol van ventilatie om verspreiding van het virus te voorkomen is hierbij een actueel onderwerp. Zeker in onderwijsgebouwen met hoge bezettingen, waar veel personen langdurig dicht op elkaar zitten, is goede ventilatie een vereiste.

Ventilatie en monitoring

Royal HaskoningDHV wil graag onderwijsinstellingen hierbij helpen en stelt haar kennis beschikbaar. Wij kunnen u helpen welke ventilatietechniek in welke situatie en omstandigheden het beste toegepast kan worden en welke aanpassingen gedaan moeten worden aan de bestaande installatie.

Ook biedt Royal HaskoningDHV een Crowd monitoring systeem aan: hiermee kan de drukte in een gebouw en de onderlinge afstand tussen personen real-time gemonitord worden. Ook wordt er gekeken of het juist niet te rustig is en op bepaalde momenten er weer meer personen toegelaten kunnen worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze direct stellen aan ons Expert Panel. We plannen dan zo snel mogelijk een video-overleg met u in. Wij nemen uw vraag goed met u door om direct een passend antwoord te kunnen geven.

Expertpanel

Royal HaskoningDHV heeft in maart van dit jaar het Corona Expertpanel Gezondheidzorg opgericht samen met TNO/TUe/VCCN om vragen van ziekenhuizen en verpleeghuizen te beantwoorden. Inmiddels heeft dit Panel vele zorginstelling geholpen en de opgedane kennis wordt ingezet voor onderwijsgebouwen.

Heeft u een vraag over het veilig en optimaal gebruiken van uw onderwijsgebouw binnen de huidige corona richtlijnen? Neem contact met ons op! Stuur uw vraag naar: [email protected]

Het expertpanel bestaat uit:

  • Anne Brouwer, Senior Adviseur – Royal HaskoningDHV
  • Gerben Stam, Strategisch Adviseur Royal HaskoningDHV
  • Wim Maassen, Senior Expert Sustainability & Life Cycle Performance Design, Buildings

DISCLAIMER

De verstrekte informatie (de “Informatie”) per e-mail, telefoon of skype of anderszins verstrekt, wordt u aangeboden naar aanleiding van uw eerste acute vraagstelling en is in zeer korte tijd, maar met de grootst mogelijke zorg, samengesteld op basis van de door u mondeling of schriftelijk aangeleverde gegevens. Het is mogelijk dat, mede hierdoor, het advies niet volledig, juist of up-to-date is.

Indien u gebruik maakt van de Informatie, verklaart u daarmee het onderstaande te aanvaarden:
HaskoningDHV Nederland B.V. zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik van de Informatie. Ieder gebruik anders dan voor uw vraagstelling of door derden is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.