10 jul 2017

Royal HaskoningDHV gaat aannemerscombinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) adviseren bij het versterken van de 23 km dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg. Waterschap Rivierenland en Waalensemble zijn voor dit project een alliantie aangegaan voor de verkenning, planuitwerking en realisatie. Het project is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt naar verwachting medio 2023 afgerond.

Vanaf 10 juli 2017 vormen ‘Waalensemble’ en Waterschap Rivierenland samen de Graaf Reinald alliantie. De kennis en expertise van de aannemer wordt hierdoor volledig benut bij het ontwerpen van de nieuwe dijk.

Digitale MER, BIM en 3D ontwerp

Project manager Martijn Karelse: “Wij gaan Waalensemble o.a. adviseren en ondersteunen bij het toepassen van de nieuwe normen waterveiligheid in het ontwerp, het participatie- en communicatietraject met stakeholders, en geotechnische en waterbouwkundige ontwerpwerkzaamheden. Bovendien gaan we de nieuwste digitale tools inzetten zoals de digitale MER, BIM, parametrisch rekenen en 3D ontwerp. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld ontwerpen sneller visualiseren en dat levert tijdwinst op. Kortom, een uitdagend en fantastisch project - ook door de unieke samenwerkingsvorm - en we zijn trots hieraan te mogen bijdragen.”

Kerk aan de Waal | Royal HaskoningDHV

Over het project en de planning

De dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (GoWa) betreft 23 kilometer dijk vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland) aan de noordzijde van de Waal. Het project bevindt zich in de verkenningsfase en de voorkeursalternatieven zullen in het najaar van 2018 beschikbaar zijn. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit over de plan- en realisatiefase. De dijkversterking is naar verwachting medio 2023 gereed.