20 apr 2021

Composiet sluisdeuren: het materiaal van de toekomst

Onlangs publiceerde Rijkswaterstaat de onderzoeksresultaten van haar studie naar de materialisatie van sluisdeuren in het rapport ‘MultiWaterWerk: Standaardisatie van Sluisdeuren’. In dit rapport bewijst composiet haar meerwaarde als constructiemateriaal voor sluisdeuren met een heel goede score op milieubelasting (MKI) en levensduurkosten (LCC). Royal HaskoningDHV en FiberCore Europe hebben zich als marktleider gericht op het materiaal vezelversterkte kunststoffen (VVK, ofwel composiet). 

MultiWaterWerk Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat onderzocht met de markt op welke manier de VenR-opgave voor haar 52 sluizen binnen project MultiWaterWerk op een efficiënte manier kan worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft de GWW-markt een vergelijksstudie uit laten voeren naar de materialisatie van sluisdeuren. Doel van deze studie was om uit te zoeken welk materiaal (hout, staal, vezelversterkte kunststoffen of hybride) bij bepaalde afmetingen van de deuren het beste scoort wat betreft milieubelasting en levensduurkosten. 

Composiet biedt veel materiaal-eigen voordelen

Een composiet sluisdeur hoeft in de 100 jaar levensduur niet verwijderd te worden voor groot onderhoud en heeft hierdoor de hoogste beschikbaarheid van alle materialen. Er kan daardoor volstaan worden met een lichte reservedeur, waardoor kosten en materiaal bespaard worden. Door het lichte gewicht van de deuren kunnen bestaande draaipunten worden hergebruikt. De grote ontwerpvrijheid van composiet maakt aanpassingen van het sluishoofd overbodig. 

Uit het onderzoek (getoetst door Nibe en Kodos) blijkt dat VVK sluisdeuren een hele gunstige MKI-waarde hebben. Ditzelfde geldt voor de LCC-kosten (aanleg en onderhoud gedurende 100 jaar). 

“Om de optimale combinatie van LCA en LCC te vinden bij verschillende sluisdeurafmetingen heeft Royal HaskoningDHV een prachtige tool ontwikkeld. Deze tool maakt het mogelijk om voor iedere sluisafmeting en waterstand een optimale en materiaalzuinige sluisdeur te ontwerpen die voldoet aan de geldende normen en die een minimale MKI-waarde heeft.”
Jan Kroon, Algemeen Directeur van FiberCore Europe


“We hebben als Royal HaskoningDHV intensief samengewerkt met FiberCore Europe om het ontwerp te toetsen op maakbaarheid en materiaal efficiëntie. Die inbreng heeft ertoe geleid dat het ontwerp én maakbaar is én schaalbaar is en dus toepasbaar is voor sluisdeuren van diverse afmetingen.”
Liesbeth Tromp, Adviseur, Vezelversterkte Kunststoffen van Royal HaskoningDHV

Neem voor meer informatie over het onderzoek, de toepassing van composiet in uw project of de MKI-waarde van uw sluisdeur, gerust contact op met een van onze adviseurs.

Meer informatie