31 mei 2018

De afgelopen decennia hebben Europese Unie, Rijksoverheid, reisorganisaties en spoorwegmaatschappijen te weinig geïnvesteerd in het verbeteren van het internationale spoornetwerk. Juist ook met het oog op de klimaatdoelen is het tijd om te investeren in een toekomstbestendig netwerk voor internationaal reizen per spoor. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu roepen bovenstaande partijen op dit achterstallig onderhoud met spoed in te halen. Daarvoor doen ze de onderstaande voorstellen die zijn gebaseerd op het rapport ‘Vergelijk vliegen met treinreizen voor korte afstanden’ van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Korte termijn: verbeter ticketservice, ticketverkoop en reizigersrechten

Door op korte termijn de internationale treindienstregeling en treinticketservice te verbeteren neemt het aantal Nederlandse treinreizigers naar 31 Europese bestemmingen toe van 27% naar 46%. Dat scheelt jaarlijks ongeveer 89.000 vluchten op Schiphol. En 0,33 Megaton CO2 en 116 kg NOx uitstoot.

Om dit te bereiken is in de eerste plaats nodig om de ticketverkoop, services en passagiersrechten te verbeteren. Zo zouden reisorganisaties voor EU bestemmingen die goed per trein bereikbaar zijn, standaard treinreizen moeten aanbieden. KLM biedt bijvoorbeeld nu al Thalys tickets aan naar Brussel in combinatie met een intercontinentale vliegreis. Ook zou er een internationale treinplanner moeten komen.

Korte termijn: verbeter planningsproces en materieelinzet

Naast het verbeteren van de ticketservice is het ook nodig en mogelijk om de internationale treindienstregeling te optimaliseren. Daarvoor stellen we onder andere voor om het planproces voor internationale treindiensten te optimaliseren en om samen met reisorganisaties en spoorwegmaatschappijen internationale nachttreinen en internationale autoslaaptreinen te herintroduceren.

Middellange termijn: investeer in HSL Netwerk

Door ook 78 miljard euro te investeren in het verbeteren van het Europese HSL-netwerk zullen 2,5 keer meer reizigers dan nu kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig naar 31 Europese bestemmingen. Van 27% naar 63%. Voor de zeven belangrijkste vliegbestemmingen vanaf Schiphol wordt dat zelfs meer dan 80%. Jaarlijks scheelt dat in totaal 133.000 vluchten.

Bij een volledig HSL Netwerk zijn 25 bestemmingen sneller met de trein dan met het vliegtuig te bereiken en wordt 1,0 megaton CO2 en 323 kg NOx bespaard.

Middellange termijn: investeer in Schiphol als multimodale hub

Schiphol is zit ook qua treincapaciteit aan zijn grenzen. Er is weliswaar ruimte (treinpaden) gereserveerd en beschikbaar voor extra internationale treinen, maar voor het optimaal afhandelen van internationaal treinverkeer is meer ruimte nodig. Rondom Amsterdam is ruimte voor een verbeterd treinnetwerk. Regionale/landelijke reizigers kunnen hier overstappen en via ander openbaar vervoer (snelle metro) naar de luchthaven. Dat vraagt investeringen.

Snelle winst voor Londen, Parijs en Brussel

Jaarlijks reizen er meer dan 11 miljoen mensen naar Londen, Parijs en Brussel. Naar deze bestemmingen ligt al een HSL-netwerk. Bij betere ticketverkoop, een geoptimaliseerde en een verbetert HSL-netwerk zouden naar Londen en Parijs respectievelijk 85 en 83% van de reizigers de trein pakken.

Wilt u met ons doorpraten over de resultaten, dan kunt u contact opnemen met Cathelijne Hermans en Barth Donners.