4 nov 2015
Royal HaskoningDHV geeft leiding aan een multidisciplinair team dat een duurzaam kustbeschermingsplan ontwikkelt voor de Filipijnse stad Tacloban en het aangrenzende Palo.
Tacloban after the hurricane | Royal HaskoningDHV

Afbeelding: Tacloban na hurricane Haiyan| © Danny Feuntebella

Tacloban is van grote strategische waarde voor de welvaart van de Filippijnen. De stad is van groot belang voor handel, industrie en onderwijs. Tot de tyfoon Haiyan in 2013 over Tacloban raasde, was het de snelst groeiende stad in de Filipijnen. Dagelijks verbleven er 1,2 miljoen mensen. De tyfoon eiste duizenden levens en verwoestte op enorme schaal woningen, bedrijven en infrastructuur. Het gebied werd geteisterd door windsnelheden van 378 km per uur, die zelfs voor een tyfoon ongekend zijn. 

Tacloban en Palo liggen precies op de route van de ongeveer twintig tyfoons die het land elk jaar treffen. Nu klimaatverandering de kans op superstormen doet toenemen, is er dringend behoefte aan oplossingen voor deze kwetsbare steden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf opdracht voor dit project dat moet resulteren in een duurzame strategie voor de kustbescherming van het gebied. Het projectteam opereert onder de vlag van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team), een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse watersector. Op verzoek van buitenlandse overheden kan het DRR-Team snel ingezet worden bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen. Het gaat niet om noodhulp, maar om kennis en expertise op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid en watervoorziening.

Preventie

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: “De gevolgen van de tyfoon Haiyan waren desastreus. Ik hoop dat er met het kustbeschermingsplan van het Dutch Risk Reduction Team een structurele oplossing komt om de inwoners beter te beschermen, weerbaarder te maken en een volgende ramp te voorkomen.”

Het project ging in oktober van start en staat onder leiding van Royal HaskoningDHV. Het inventariseert de doelen op korte, middellange en lange termijn en onderzoekt waterbouwkundige en andere maatregelen voor kustbescherming en risicobeperking bij rampen. Het project wordt uitgevoerd in nauw overleg met de PRA (Philippine Reclamation Authority) en andere nationale en regionale instanties en stakeholders. 

Nederlandse expertise voor het beschermen van kustgebieden

Sandra Cats, DRR-Team programmamanager bij RVO: “Dit project is van essentieel belang voor de toekomst van de mensen in Tacloban en Palo. De Nederlandse expertise op het gebied van waterbeheersing zal in grote mate bijdragen aan een oplossing voor dit laaggelegen en dus kwetsbare kustgebied.”

Royal HaskoningDHV stelde een projectteam samen met experts van Deltares, Arcadis, Wetlands International, Rode Kruis, Rebel en Van Oord. De betrokken partijen hebben niet alleen ervaring op het gebied van waterveiligheid, maar zijn ook lokaal aanwezig of waren al eerder actief in de Filipijnen. Deze combinatie van internationale expertise in uiteenlopende disciplines en uitgebreide kennis van het gebied is van essentieel belang voor het project.

“We gaan nauw samenwerken met meer dan vijftien lokale, regionale en nationale organisaties”, aldus George Peters, teamleider van Royal HaskoningDHV. “Het eindresultaat zal veel meer zijn dan alleen een technische oplossing voor een zeewering; het wordt een langetermijnoplossing voor het hele gebied.” Het plan biedt ruimte voor stedelijke ontwikkeling en het herstel van waardevolle mangrove kustnatuur, maar omvat ook een verbeterd voorspellingssysteem voor stormvloeden. Dit maakt het tot een multidisciplinaire en duurzame oplossing. “Het is een geweldige uitdaging en een mogelijkheid om natuurontwikkeling bij de kustbescherming te betrekken”, besluit Peters.

Het project ging op 9 oktober officieel van start in Tacloban en is naar verwachting medio 2016 voltooid. Er is in totaal 600.000 euro mee gemoeid.Tacloban | Royal HaskoningDHV


Afbeelding: De haven van Tacloban | © Martijn Onderwater/DRR-Team