7 okt 2019

Door de toenemende wet- en regelgeving op het gebied van CO2-emissiereductie, het akkoord van Parijs, maar ook lokale initiatieven en convenanten, wordt de druk op zorginstellingen om CO2-emissie te reduceren en energie te besparen steeds groter. Waar staat u eigenlijk qua CO2-emissie? Weet u precies welke wet- en regelgeving nu en straks van toepassing is en gaat worden op uw gebouwen? Weet u aan welke knoppen u kunt draaien om uw CO2-emissie te reduceren? Wat is uw route naar toekomstvast zorgvastgoed?

Deze vragen waren inspiratie voor het Symposium Energietransitie in de Zorg dat op vrijdag 27 september 2019 plaatsvond bij Royal HaskoningDHV. In dialoog over energietransitie en verduurzaming in de zorg en samen met zorgorganisaties, beleidsmakers en onze professionals op weg naar toekomstvast zorgvastgoed.

Download hier de presentaties van de sprekers die hebben deelgenomen aan symposium: