4 mrt 2020

Minister Stientje van Veldhoven ondertekende op 2 maart samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen en Milieucentraal de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Liesbeth Schipper, Leading professional Programmamanagement bij Royal HaskoningDHV is hoofd van het Programmabureau dat partijen bij elkaar heeft gebracht en de samenwerkingsverklaring heeft opgesteld.

Succesvolle samenwerking voor een asbestdakenvrij Nederland | Royal HaskoningDHV

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De overheden, brancheverenigingen en Milieucentraal gaan op verschillende thema's samenwerken om asbest uit onze omgeving te verwijderen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, om dakeigenaren bewust te maken van gevaren van asbestdaken. Ook willen we eigenaren motiveren om mee te denken in oplossingen. Ook wordt gekeken of de aanpak kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Gemeenten krijgen handreikingen om asbestdaken aan te pakken.

Van Veldhoven: “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. Ik ben blij dat we vandaag hiervoor met al deze betrokken partijen een volgende stap zetten. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.”

Asbestdakenfonds

Er komt een landelijk asbestdakenfonds waarmee particuliere dakeigenaren die weinig financiën hebben een lening kunnen krijgen om de vervanging te betalen. Dat geld is bedoeld voor eigenaren die niet bij een gewone bank terecht kunnen. Het Rijk draagt twaalf miljoen euro bij.

Programmamanagement

Vanwege haar uitgebreide ervaring in programmamanagement, werd Liesbeth door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om als hoofd van het Programmabureau het proces te begeleiden om tot de samenwerkingsverklaring te komen, samen met een team van medewerkers van Tauw, Misa Advies, Stimuland en provincie Overijssel. Liesbeth werkt al vele jaren aan diverse complexe programma’s, zoals Smart Energy Cities en Verrijkende Landbouw.

Liesbeth Schipper: “In een programmateam analyseren we kennis en ervaringen uit de praktijk en faciliteren we samenwerkende partijen om concrete programmadoelen, zoals een versnelde verwijdering van asbestdaken, te realiseren. Dit doen we in dialoog met alle betrokkenen en op basis van ‘gedeeld eigenaarschap’: een nieuw perspectief om samen te werken aan maatschappelijke veranderopgaven”.

Partners in Samenwerkingsverklaring

De Samenwerkingsverklaring is ondertekend door de provincies Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en de gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein, Assen en Borger-Odoorn. Ook de bouw- en asbestverwijderingsbranche Veras, VVTB, Bouwend Nederland, SGS Search, RPS, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum en consumentenorganisatie Milieu Centraal hebben vandaag hun handtekening gezet, net als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naast deze koplopers die nu met elkaar aan de slag gaan, zijn andere partijen welkom om aan te sluiten, ook in de toekomst.

Meer informatie over de aanpak voor asbestdaken vindt u op www.asbestversnelling.nl en kijk hier voor meer informatie over onze aanpak in programmamanagement.