15 sep 2020

Voor alle betrokkenen in het stikstofdossier zijn de nieuwe release van AERIUS Calculator, ontwikkelingen met Extern Salderen en de inventarisatie van eerdere PAS-meldingen belangrijk.

 Het stikstofdossier is nog steeds volop in beweging: er komt een nieuwe release van AERIUS Calculator, er zijn concrete ontwikkelingen op gebied van Extern Salderen en de PAS-meldingen worden geïnventariseerd. In dit artikel leest u hier meer over. 

Update 1: Nieuwe Aerius Calculator

15 oktober 2020 komt naar verwachting de nieuwe release van het AERIUS Calculator model beschikbaar. Dat betekent dat vanaf die dag een stikstof depositie (her-)berekening gevraagd zal worden. Dit geldt ook voor alle lopende vergunningaanvragen die nog niet definitief zijn. Het nieuwe AERIUS-model bevat onder andere wijzigingen met betrekking tot wegverkeer, scheepvaart, mobiele werktuigen en de natuurgebieden. Het is goed mogelijk dat de berekening met de nieuwe release negatiever gaat uitkomen.

Update 2: Ontwikkelingen Extern Salderen

Noord-Brabant, Zeeland en het Rijk zullen binnenkort extern salderen met veehouderijen mogelijk maken en in Limburg kan dit al. Andere provincies nemen hierover de komende tijd een besluit. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor bedrijven om stikstofruimte over te nemen van veehouderijen. 30% van de overgenomen stikstofruimte komt dan ten goede van de natuur.

Update 3: Inventarisatie PAS-meldingen

Een van de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State van vorig jaar is dat uw PAS-melding niet meer geldt. De overheid is begonnen met de inventarisatie van de PAS-meldingen. Als u in het verleden een PAS-melding heeft gedaan, wordt u verwacht dit voor 1 oktober te melden.

Webinar Hoe krijgt u een natuurvergunning?

PAS-melding, intern salderen, ecologisch beoordelen, extern salderen, referentiesituatie, vergunde rechten….. Het is behoorlijk complex of u voor uw bedrijfsactiviteiten een natuurvergunning nodig heeft en hoe u deze kunt krijgen. Kort na de release van AERIUS organiseren wij hierover een webinar. Meer info hierover volgt.