1 okt 2018

Een stevige basis voor concrete maatregelen voor de Overijsselse Vecht in de komende jaren, aan Nederlandse én Duitse kant. Dat was het prima resultaat van het Vechtsymposium op 27 september in Hardenberg. Piet van Erp van Waterschap Vechtstromen en Tobias Renner van Royal HaskoningDHV waren allebei nauw bij het symposium betrokken.

De Vecht is een grensoverschrijdende rivier met een lengte van 167 kilometer, die ontspringt in het Duitse Münsterland uitmondt in het Zwarte Water bij Zwolle. Piet van Erp, projectleider van het grensoverschrijdende project ‘LIVING Vecht-Dinkel’: ‘De afgelopen vijf jaar is de internationale samenwerking aanmerkelijk verbeterd. Dat is mede te danken aan het grensoverschrijdend platform regionaal waterbeheer, waarvan ik een van de initiatiefnemers was. Met name direct aan de grens zijn een paar mooie projecten tot stand gekomen, bijvoorbeeld de Grensmeander. In de samenwerking met Duitsland moeten we er wel mee rekening houden dat financiering en uitvoering anders verlopen, ook doordat er meer bestuurlijke lagen zijn.’

Tobias Renner, coördinator Grensoverschrijdend Platform: ‘Zoals veel Europese rivieren is ook de Vecht in het verleden helemaal rechtgetrokken. Dan kon het water snel worden afgevoerd en was het ook het beste voor de landbouw. De natuur had minder prioriteit en de klimaatdiscussie was er nog niet. Toen de waterschappen het beheer overnamen, wilden ze ook weer meer aandacht voor rivierherstel, toerisme en recreatie – een ambitie die ook aan Duitse kant gedeeld wordt!’

Piet van Erp: ‘We hebben het tijdens het symposium vooral ook gehad over dé uitdaging voor de komende jaren: de Vecht als klimaatrobuuste rivier vormgeven. Dan is het belangrijk dat je bovenstrooms maatregelen kunt nemen, om bijvoorbeeld water langer vast te houden, waardoor bijvoorbeeld dijkverzwaring verderop minder ingrijpend hoeft te zijn. Dat kan tientallen miljoenen schelen, het is duurzamer en ook mooier.’

Tobias Renner: ‘Met de klimaatdiscussie en het gedachtegoed van ‘Ruimte voor de rivier’, wordt zo’n aanpak extra actueel. In het INTERREG project LIVING staat de verenigbaarheid van diverse doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming, regionale economische ontwikkeling en milieubescherming dan ook centraal. Ik vind dat we tijdens het symposium goede afspraken hebben gemaakt en inspiratie hebben opgedaan om nog intensiever te werken aan het rivierherstel en toeristische ontwikkeling van het Vechtdal in beide landen. Een van de bestuurders noemde de dag het startschot voor de samenwerking in de komende tien jaar. Zo voelde ik het ook.’

Piet van Erp: ‘Of dat de komende jaren gaat lukken, is zeker ook een kwestie van mensen. Tobias is al meer dan tien jaar bij de plannen voor de Vecht betrokken, hij is een belangrijke trekker door zijn combinatie van inhoudelijke kennis én tweetaligheid. Dat is op de cruciale momenten van grote waarde. Je moet snappen wat mensen eigenlijk bedoelen, aan beide kanten van de grens.’