In april 2018 sluit NAM de ‘Proef schadeonderzoek Groningen Buitengebied’ af. De ‘Proef Buitengebied’ was een onderzoek naar de oorzaak van schades aan de randen van het Groningen-gasveld. Het laatste onderdeel van deze proef is de oplevering van de 186 aangevraagde second opinions in de laatste week van april 2018.

De afgelopen maanden zijn de second opinions uitgevoerd door Fugro, Movares en Royal HaskoningDHV. Deze drie bureaus hebben met elkaar een uniforme werkwijze voor de uitvoering van second opinions opgesteld, onafhankelijk van CVW en NAM. Hierbij is gebruik gemaakt van de gezamenlijke specifieke kennis en kunde over ondergrond/aardbevingen, trillingen en constructies.

Net zoals in het eerste onderzoek door Witteveen+Bos, hebben Fugro, Movares en Royal HaskoningDHV gebruikgemaakt van de meest actuele, geaccepteerde stand van zaken van de wetenschap. De kans op mijnbouwschade als gevolg van gaswinning is door de second opinion bureaus wel anders bepaald omdat na het onderzoek door Witteveen+Bos een aantal nieuwe wetenschappelijke methoden en richtlijnen beschikbaar is gekomen.
In dit memo geven de drie bureaus die de second opinions hebben uitgevoerd, nauwkeurig weer hoe zij gezamenlijk hebben bepaald hoe de kans op schade door gaswinning wordt berekend.

De conclusie van de second opinions is dat slechts voor een zeer gering aantal schades de kans op mijnbouwschade door gaswinning niet kan worden uitgesloten.

De recente ontwikkelingen rond het Groningen-gasveld zorgden voor een nieuwe situatie. Met de aankondiging van het nieuwe schadeprotocol op 31 januari 2018 door minister Wiebes is NAM niet langer verantwoordelijk voor de afhandeling van aardbevingsschades. In opdracht van het kabinet krijgen alle schademelders met één of meer openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017, vóór 1 juli 2018 een aanbod van NAM voor de afhandeling van deze schademeldingen. Dit geldt dus ook voor de eigenaren die een second opinion hebben aangevraagd. NAM heeft laten weten dat de uitkomsten van de second opinions geen invloed zullen hebben op het aanbod dat desbetreffende schademelders van NAM zullen ontvangen.
Meer informatie over dit aanbod van NAM staat op www.nam.nl/6000.

Meer informatie over de ‘Proef schadeonderzoek Groningen Buitengebied’ staat op www.cvw.nl/buitengebied.