14 okt 2015

Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz werken samen voor RWS aan veiligheid en beveiliging 

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voert samen met Royal HaskoningDHV en Pilz voor Rijkswaterstaat het project IMPAKT uit. IMPAKT staat voor IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur: het onderzoeken en verbeteren van de veiligheid en beveiliging van kritieke infrastructurele 'kunstwerken' als beweegbare bruggen en sluizen.


Sinds vorig jaar werken de partijen aan het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van (onder andere) de automatisering van alle kunstwerken boven de grote rivieren. Vanaf augustus 2015 is gestart met de kunstwerken in de andere helft van Nederland (de regio’s West Nederland Zuid, Zee en Delta en Zuid Nederland). De combinatie Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz starten hun werkzaamheden in de nieuwe regio’s gefaseerd en deze zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2018 afgerond zijn. 

Het programma IMPAKT werkt met zogenaamde busjes: na de voorbereidende fase bezoekt een multidisciplinair team van ingenieurs en specialisten de kunstwerken om inspecties te verrichten. Zij schouwen de objecten, interviewen beheerders en testen ter plaatse de functionele veiligheid en kwetsbaarheid van de automatisering. Vervolgens stellen zij een uitvoeringsprogramma op om eventuele onvolkomenheden samen met Rijkswaterstaat op te lossen. Kenmerkend voor dit programma is dat de maatregelen ook daadwerkelijk binnen het programma worden uitgevoerd en in de uitvoeringsfase door het samenwerkingsverband worden begeleid.

Rijkswaterstaat startte IMPAKT in het kader van hun programma Beveiligd Werken. Het doel is de kwetsbaarheid van ICT te beperken en de responsgereedheid in geval van incidenten te vergroten. Met de uitvoering van maatregelen binnen IMPAKT wordt de veiligheid en beveiliging van infrastructurele kunstwerken verhoogd en de benodigde beheerprocessen om dit te borgen ingebed. Dat is een belangrijke doelstelling van Rijkswaterstaat.