29 okt 2019

Gert Jan Schotanus, RO-wethouder van Alphen aan den Rijn en Niek Joustra, Unitdirecteur Transport en Planning Nederland bij Royal HaskoningDHV, hebben de raamovereenkomst getekend om voor de komende vier jaar samen te werken aan een toekomstbestendige openbare ruimte.

Het gaat dan met name om de voorbereiding of herinrichting van de fysieke openbare ruimte, inclusief infrastructurele kunstwerken en rioleringssystemen en het ontwikkelen, en bouw- en/of woonrijp maken van (woning)bouwlocaties. Momenteel werken we samen met de provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen aan den Rijn aan de Koudekerksebrug, waarvoor wij een afwegingsdocument opstellen voor groot onderhoud ten opzichte van nieuwbouw van deze monumentale beweegbare ophaalbrug.

Samenwerking met de Gemeente Alphen aan den Rijn voor toekomstbestendige openbare ruimte | Royal HaskoningDHV

We hebben het raamcontract gegund gekregen, omdat we vooral goed hebben gescoord op de aspecten team-samenwerking, het werken bij de klant, het proactief meedenken, een uitstekende methodiek van kwaliteitsborging om de proces- en productkwaliteit te garanderen en onze investering in kennisdeling met de klant.

Richard Spijkerman, Accountmanager bij Royal HaskoningDHV voor de gemeente: “We zijn trots om wederom samen met de gemeente te mogen werken aan een toekomstbestendige openbare ruimte in Alphen aan den Rijn. Ons hele team kijkt uit naar een fijne samenwerking met de gemeente de komende jaren!”