5 jul 2018

De nieuwe Nederlandse Klimaatwet is ambitieus. Regerings- en oppositiepartijen hebben in dit wetsvoorstel afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95% moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990.

Na het Klimaatakkoord van Parijs, het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien en de plannen om huishoudens van het gas te halen is dit het zoveelste teken dat de energietransitie in Nederland versnelt. De ambitie groeit, en het momentum ook. Voor overheden en bedrijven biedt de energietransitie grote kansen, maar de complexiteit is ook enorm - of het nu gaat om steeds veranderende wet- en regelgeving, technische uitdagingen of de noodzaak om veel stakeholders in strategische allianties bijeen te brengen.

Een combinatie van strategie, implementatie en technologie is essentieel – met als grote uitdaging de onderlinge afhankelijkheid en de samenwerking tussen vele diverse stakeholders. Daarom heeft RoyalHaskoningDHV deze diensten op het gebied van energietransitie nog beter op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden.

“Iedereen heeft baat bij het succes van deze reis naar een groenere wereld: van de landelijke en lokale overheden, multinationals, het midden- en kleinbedrijf, tot elke burger. Door onze decennialange ervaring met de werelden van energie, duurzaamheid en het bij elkaar brengen van verschillende stakeholders en disciplines zijn wij in staat organisaties te helpen hun transitieprocessen succesvol uit te voeren”, volgens Nynke Dalstra, CFO van Royal HaskoningDHV.

“Samen ontwikkelen wij energieneutrale strategieën en programma’s die passen bij de strategische doelstellingen en ambities van de klant. Concrete, haalbare en schaalbare oplossingen die tot werkelijke verduurzaming leiden. Implementatie op basis van de inzet van expertise uit verschillende disciplines. Het is belangrijk om over de silo’s van expertise heen te kijken en de stakeholders van verschillende disciplines, die elkaar aanvullen, bij elkaar te brengen en tot tastbare en blijvende resultaten komen”, zegt Nynke Dalstra.