27 jan 2020

Complexe veranderopgaven als klimaatadaptatie, waarbij we Nederland voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, kan niemand alleen tot een goed einde brengen. Daarom hebben Royal HaskoningDHV samen met Infram B.V., Helder en Duidelijk en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de ‘Routekaart Risicodialoog Klimaatadaptatie’ ontwikkeld op basis van de principes van ‘gedeeld eigenaarschap’. De praktische routekaart, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, is een belangrijk instrument voor de samenwerkende partijen in het DPRA.

Handreiking voor overheden

De ‘Routekaart Risicodialoog Klimaatadaptatie’ biedt een handreiking aan (vooral) overheden bij de uitvoering van de ambities van het DPRA om te komen tot een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. Het helpt je door de te nemen stappen (voorbereiden, voeren en afronden) van een risicodialoog over klimaatadaptatie.

Samenwerken aan klimaatadaptatie met de Routekaart Risicodialoog | Royal HaskoningDHV

Gedeeld eigenaarschap

Intensieve samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken actoren zijn een vereiste voor succes. Wij noemen dat ‘gedeeld eigenaarschap’. De Routekaart Risicodialoog Klimaatadaptatie kan worden gebruikt als instrument voor het creëren van gedeeld eigenaarschap, door het centraal stellen van het samenwerkingsproces tussen alle betrokken partijen.

De risicodialoog klimaatadaptatie heeft twee doelen:

  1. het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroten en het bespreken wat de ambitie is om de kwetsbaarheden tegen te gaan
  2. het bepalen welke concrete maatregelen daarbij mogelijk zijn.

Kern van de risicodialoog is het afwegen van risico’s: wat accepteren we wel en wat niet.

De routekaart helpt de partijen die starten (of al bezig zijn) met het inrichten en uitvoeren van een risicodialoog. Partijen bepalen met elkaar de ambitie, de aanpak en de maatregelen. Om dit gezamenlijk te kunnen doen, is een goede voorbereiding essentieel. Daarvoor geeft de routekaart handvatten voor het voorbereiden, het voeren en het afronden van een risicodialoog.

Ga zelf aan de slag

Aan de hand van veel gestelde vragen wordt de lezer door het proces geleid. In de beantwoording wordt veelal gebruik gemaakt van goede voorbeelden en tips uit de praktijk van collega-overheden. Zo worden praktische handvatten geboden om zelf aan de slag te gaan.

De Routekaart Risicodialoog Klimaatadaptatie is te vinden op:https://ruimtelijkeadaptatie.nl/risicodialoog/routekaart/