24 mei 2017

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken. Royal HaskoningDHV is gevraagd om als procesmanager de samenwerking tussen de verschillende partijen te begeleiden. Royal HaskoningDHV heeft het afgelopen jaar de samenwerking tussen ondernemers en overheden begeleid.

De Nederlandse tuinbouw is niet alleen de op één na grootste exporteur ter wereld van plantaardige producten, zij is ook leverancier van de geavanceerde technologie en kennis die nodig is om wereldwijd te voorzien in de snel groeiende behoefte aan gezond voedsel en groen. Niet voor niets draagt de Nederlandse tuinbouw uit dat zij dé expert is waar het gaat om “Feeding & Greening the Megacities”.

De doorbraken in de impulsagenda Greenports 3.0 hebben betrekking op het slim organiseren van het goederenvervoer, het toewerken naar een klimaatneutrale tuinbouw, de modernisering van het teeltareaal, het sluiten van een innovatiepact voor biobased en circulaire economie en het internationaal positioneren van de sierteelt en tuinbouw. Het zijn doorbraken die alleen samen én op het niveau van het nationale netwerk van de Greenports in samenwerking met Mainports kunnen worden gerealiseerd. Concreet kijken de partijen de komende periode naar financieringsmogelijkheden voor CO2-projecten, garanties bij de toepassing van geothermie in de glastuinbouw of brede data-uitwisseling ten behoeve van slimmer goederenvervoer. Onder leiding van Pieter van Ree, Strategie en Management Consultant van Royal HaskoningDHV, werken de partijen de acties uit deze agenda komend half jaar uit naar concrete afspraken en is gewerkt aan wederzijds begrip tussen partijen en aan gezamenlijke prioriteiten. De Verklaring van Boskoop is vertrekpunt voor de uitwerking naar concrete deals en een nieuwe governance.

Ondertekenaars van de Impulsagenda zijn:

  • De Greenports WestlandOostland, Aalsmeer, Venlo, Noord-Holland Noord, Boskoop, Duin- en Bollenstreek en Havenbedrijf Rotterdam
  • Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, provincie Limburg
  • Ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Economische Programmaraad Zuidvleugel, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
  • Bedrijvennetwerk Netwerk Green meets Ports, VNO-NCW West-Nederland, Hoogendoorn Growth Management, Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, Royal Lemkes (lid AB evofenedex), Royal Flora Holland
  • Stichting Wageningen Research,onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Hogeschool InHolland,
  • Hogeschool van Amsterdam.