28 sep 2021

Het klimaat verandert door ons mensen, dat staat vast. Volgens vooraanstaande wetenschappers, zoals Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, hebben wij het zelfs in de laatste 50 jaar voor elkaar gekregen om de aarde in een nieuw geologisch tijdperk te brengen. Na ruim 10.000 jaar in het holoceen te hebben geleefd, is volgens hen nu een nieuw tijdperk aangebroken: het antropoceen (tijdperk van de mens). 

Dat is heftig nieuws met een enorme lading, want welke invloed zal dit verder hebben op de leefbaarheid van onze planeet? Wetenschapper Johan Rockström deed hier onderzoek naar met collega’s en kwam met 9 planetaire grenzen die enigszins in balans moeten blijven om onze aarde duurzaam te kunnen blijven gebruiken (Nine planetary boundaries). 

Op meerdere van deze 9 grenzen kunnen wij als waterspecialisten samen met u het verschil maken. Denk aan zoetwatergebruik, verzuring van de oceanen, chemische verontreiniging door een toename van het aantal en de hoeveelheid stoffen die we lozen en CO2 uitstoot. Lees meer in deze nieuwsbrief over hoe we hier samen aan kunnen bijdragen. #enhancing society together