11 jan 2016
Zaterdag 9 januari zijn de grootste kunststof-composietdeuren ter wereld geplaatst in de nieuwe sluis III van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van Rijkswaterstaat haar hoogwaardige expertise op het gebied van composiet (vezelversterkte kunststof) ingezet voor de ontwerpuitgangspunten, de toetsing van het ontwerp en de kwaliteitscontrole. Vezelversterkte kunststof (VVK) expert Liesbeth Tromp van Royal HaskoningDHV: “Dit project laat zien dat we de voordelen van VVK steeds beter benutten in de infra én dat Nederland op dit gebied leidend is in de wereld!”
grootste composiet sluisdeuren
Duurzame wereldprimeur
Niet eerder werden sluisdeuren van composiet van deze afmetingen (6,2 bij 12,5 meter) geplaatst. De puntdeuren kunnen een verschil in waterstand van maar liefst 7,90 meter keren. Composiet is een vezelsterke kunststof, die sterk, licht en onderhoudsarm is. Een belangrijk duurzaam voordeel is dat de sluisdeuren een twee- tot driemaal langere levensduur hebben dan conventionele deuren van hout of staal, omdat composiet niet vergaat. Daarnaast is er veel minder slijtage op de draaipunten van de deuren, doordat de deuren een zelfde soortelijk gewicht hebben als water. Het project heeft hiermee een duurzame wereldprimeur.

Internationale belangstelling
Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV zijn initiatiefnemers in de ontwikkeling van regelgeving voor toepassing van dit innovatieve materiaal in civiele draagconstructies. Samen met marktpartijen is een herziening van de CUR-richtlijn uitgewerkt en deze wordt dit jaar gepubliceerd. ‘Goede regelgeving en verstand van het materiaal is cruciaal om dit soort projecten mogelijk te maken’, aldus Liesbeth. Ook internationaal is er interesse in deze expertise. Dat bleek tijdens de Smart Rivers Conferentie in Buenos Aires, in september 2015 toen de composiet deuren aan internationale overheden en producenten werd gepresenteerd. De innovatie was voor PIANC (de organisator van de conferentie) aanleiding om een nieuwe, internationale werkgroep ‘Composites for Hydraulic Structures’ in het leven te roepen, waarin naast Rijkswaterstaat, ook onder meer de Amerikaanse overheid vertegenwoordigd is. Ook Royal HaskoningDHV neemt zitting in deze commissie.

Samenwerking
Het gebruik van composiet voor de sluisdeuren is een gezamenlijke keuze van de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat en is in samenwerking met de kennis van Royal HaskoningDHV en de aannemer Combinatie Heijmans/Boskalis tot stand gekomen. De sluisdeuren zijn geproduceerd door het Nederlandse bedrijf FiberCore Europe, constructiebedrijf Hillebrand zorgt voor de montage. 

Project verbreding Wilhelminakanaal 
Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt breder en dieper gemaakt. Ook worden huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, nieuwe damwanden geplaatst en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) sneller door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. Dit betekent minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO₂ en fijnstof.