11 dec 2020

Royal HaskoningDHV heeft trede 2 behaald op de Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder) en toont daarmee aan dat bewust veilig werken, ontwerpen en adviseren in haar cultuur en het gedrag van de medewerkers is ingebed. Royal HaskoningDHV staat voor een veilige werkomgeving, van kantoor tot bouwplaats.

Veiligheidsbewustzijn

Nadine Aarts, Internal Process Advisor bij Royal HaskoningDHV licht toe: “Om veiligheidsbeleid succesvol te implementeren is het van belang dat er draagvlak is en dat het bewustzijn voor veiligheid bij medewerkers doorlopend wordt gevoed. Het betekent concreet dat een persoon zich bewust is van de mogelijke risico’s die een bepaalde actie met zich mee kan brengen en de signalen doeltreffend om kan zetten in een alerte en bewuste reactie op een onveilige situatie. Het naleven van een beleid heeft ook te maken met gedrag. De manier waarop medewerkers omgaan met veiligheid en met gezondheid zegt wat over de cultuur van een organisatie en over de volwassenheid van een organisatie op dit gebied. 
Hiermee hebben we een sterk fundament staan om verder door te groeien in ons veiligheidsbewustzijn.”

Cultuur

Bewust veilig werken betekent ook veilig ontwerpen waarbij de asset veilig te bouwen, onderhouden en gebruiken is. En het betekent ook veilige advisering wat gezond en veilig handelen tot gevolg heeft.
Nadine vervolgt: “Veiligheidsbewustzijn vraagt continue aandacht waarbij gedragspatronen worden doorbroken die onveilig werken en handelen in stand houden. De manier waarop dit wordt gedaan moet passen bij de organisatie en haar medewerkers. Alleen dan kun je een veiligheidscultuur creëren die bewust en onbewust veilig handelen en werken stimuleert.”

Veiligheid in aanbesteding

Met dit certificaat is het bedrijf ook klaar voor Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Dit is met ingang van 2022 een vast onderdeel van aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben ondertekend.
Behalve trede 2 hebben Royal HaskoningDHV’s  spoorbranche teams een certificaat voor trede 4 van de Safety Culture Ladder (SCL Original), heeft het team actief in de energiesector een statement op trede 3  en werkt het team dat actief is in de industrie aan het verkrijgen van trede 3.
Royal HaskoningDHV is wereldwijd ook ISO 45001 gecertificeerd voor gezond en veilig werken. Dat certificaat is gericht op de processen en systemen. De Safety Culture Ladder kijkt specifiek naar bedrijfscultuur en gedrag en belicht daarmee andere aspecten dan de ISO 45001.