8 mrt 2016

Nieuw ziekenhuis stimuleert lokale werkgelegenheid en gezondheidszorg

Royal HaskoningDHV is geselecteerd als adviseur voor het nieuwe nationale ziekenhuis op Sint Maarten en brengt daarmee haar wereldwijde expertise in het ontwikkelen van ziekenhuizen naar het Caraïbische eiland. Binnen drie jaar moet het nieuwe ziekenhuis zijn deuren openen. 

New national hospital on Sint Maarten N.A. | Royal HaskoningDHV

Afbeelding: van links naar rechts: Minister Emil Lee, Glen Carty (SZV), Henk de Zeeuw (KPMG), Eduard Boonstra (Royal HaskoningDHV), Robert Jan James (SMMC).


Het bestaande ziekenhuis op Sint Maarten is na 25 jaar toe aan vernieuwing. Op het terrein wordt een nieuw algemeen ziekenhuis gebouwd dat rekening houdt met de groeiende eilandbevolking en het toerisme, en ruimte biedt aan nieuwe medische diensten. Het Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekostenverzekering (SZV) ontwikkelt het ziekenhuis in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het St. Maarten Medical Center. Royal HaskoningDHV heeft opdracht gekregen om adviesdiensten te leveren gedurende de voorbereidings-, ontwerp- en bouwfase van het project. Royal HaskoningDHV zal het bestek opstellen, de aanbesteding begeleiden en assisteren bij de contractonderhandelingen. Tijdens de bouw zal het bedrijf namens de klant toezien op het tijdschema, de kosten en de kwaliteitsbewaking.

Lokale samenwerking

“Het nieuwe ziekenhuis moet voldoen aan internationale normen maar ook toegesneden zijn op de lokale omstandigheden”, aldus Eduard Boonstra, International Business Development Director Hospitals bij Royal HaskoningDHV. “We voeren deze opdracht uit met lokaal adviesbureau ICE, waarmee we al 30 jaar samenwerken. De combinatie van onze internationale expertise en de kennis van een vertrouwd lokaal adviesbureau biedt meerwaarde voor onze klant.”

Werkgelegenheid

Emil Lee, Minister van Volksgezondheid van Sint Maarten: “Ik ben blij te zien dat de open benadering van de bouw van het nieuwe algemene ziekenhuis door SZV onder leiding van Glen Carty nu al zijn vruchten afwerpt. Ik vind het geweldig dat de keus is gevallen op Royal HaskoningDHV in samenwerking met ICE. De samenwerking met een plaatselijk bedrijf speelde een belangrijke rol bij de selectie. Het geld dat wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw ziekenhuis moet zoveel mogelijk op Sint Maarten blijven. Dit is goed voor de werkgelegenheid en stimuleert de economie. Ik kijk uit naar de volgende stappen.”

Het nieuwe ziekenhuis zal plaats bieden aan 110 bedden en een breed scala aan klinische functies en ondersteunende faciliteiten. Het wordt uitgerust met nieuwe medische en IT-apparatuur, in overeenstemming met het turnkeycontract. Door een extra vleugel is er ruimte voor een toekomstige uitbreiding van medische diensten. Om tegemoet te komen aan de wensen van een brede groep belanghebbenden overlegt Royal HaskoningDHV met zowel medisch personeel als ziekenhuismanagement. 

Bestand tegen natuurrampen

Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten in het project. “We willen niet dat het ziekenhuis een belasting is voor het milieu van het eiland. Daarom zullen in het bestek zaken als afvalbeheer worden opgenomen. Maatregelen op het gebied van overstromingen, orkanen en aardbevingen moeten ook worden overwogen”, voegt Eduard Boonstra toe. “Het project moet in een kort tijdsbestek worden gerealiseerd en vraagt daarom om zorgvuldige planning en organisatie.”

Na eerdere projecten op Bonaire en Curaçao, is dit de derde keer dat Royal HaskoningDHV betrokken wordt bij de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in het Caraïbisch gebied.