10 nov 2015
Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert de ruim  20 miljoen euro die nodig is voor de aanleg van een drinkwatersysteem in Maputo, Mozambique. Het Mozambikaanse drinkwaterbedrijf FIPAG, Royal HaskoningDHV en de drinkwaterexperts van Vitens Evides International ontwikkelden daartoe het projectplan. Door het project krijgen 650.000 mensen toegang tot schoon drinkwater.
Grant Agreement Signing | Royal HaskoningDHV

© Netherlands Water Partnership


De plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Reina Buijs, en de minister van Publieke Werken, Huisvesting en Waterbeheer van Mozambique, Zijne Excellentie Carlos Bonete Martinho, ondertekenden daartoe het Nederlandse schenkingsarrangement voor de bouw en het beheer en onderhoud van het ‘Greater Maputo Water Supply Expansion Project’. De ceremonie vond plaats tijdens de Amsterdam International Water Week en werd bijgewoond door een delegatie van Royal HaskoningDHV en Vitens Evides International (VEI).

De ruim 20 miljoen euro komt uit de ORIO-faciliteit die bedoeld is om overheden in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het ontwikkelen van belangrijke infrastructuur. De schenking is een vervolg op de Nederlandse financiering van de ontwikkeling van het projectplan (€ 2,2 miljoen). 

Verbetering leefomstandigheden

Pedro Paulino, CEO van FIPAG: “Het nieuwe duurzame drinkwatersysteem zal drinkwater van goede kwaliteit leveren via publieke infrastructuur aan 650.000 inwoners in het noordelijk deel van Maputo. De bevolking van Maputo groeit snel, vooral aan de noordwestelijke zijde van de stad waar op dit moment geen openbare watervoorziening aanwezig is. “Nederland en Mozambique hebben een goed partnerschap opgebouwd op het gebied van financiering en het bieden van waterexpertise om de watervoorziening in Mozambique uit te breiden en te verbeteren. Dit project is een belangrijk onderdeel van het Corumana-systeem en zal met name bijdragen aan de verbetering van de huidige leefomstandigheden. Bovendien is systeem klaar voor de toekomst en berekend op groei van de stadsbevolking”, aldus Pedro Paulino.

Van inlaat tot kraan

Het nieuwe distributiesysteem maakt deel uit van het Corumana-watervoorzieningssysteem dat wordt gefinancierd door de Wereldbank. Het omvat onder andere drie distributiecentra, transportleidingen, primaire en secundaire distributieleidingen evenals bijna 1.000 km aan tertiair netwerk en meer dan 120.000 nieuwe aansluitingen voor huishoudens. 

Royal HaskoningDHV en VEI stellen op dit moment de gedetailleerde ontwerp- en aanbestedingsdocumenten voor het systeem op. Naar verwachting gaat de bouw eind 2016 van start. “Het is een geweldige uitdaging om een watervoorzieningssysteem te ontwikkelen in een groot en snel verstedelijkend gebied. We zijn blij dat we een verschil kunnen maken in de levens van zoveel mensen in Maputo”, aldus Michel Riemersma, projectmanager bij Royal HaskoningDHV. 

Adriaan Mels, projectdirecteur bij VEI: “Het is mooi dat dit project is gegund op het moment dat we 40 jaar samenwerking vieren tussen Mozambique en Nederland. Het is een geweldige mijlpaal in de langdurige relatie tussen FIPAG en de Nederlandse watersector.”

VEI en Royal HaskoningDHV blijven betrokken bij het project gedurende de bouw en de bedrijfsvoerings- en onderhoudsfasen.