19 mei 2017

Ter ondersteuning van haar strategische focus op digitale dienstverlening en het bevorderen van een innovatiecultuur heeft Royal HaskoningDHV Daisy Rood aangesteld als nieuwe Corporate Director Digital Services en Evelien Cameron als Business Partner Organisational Transformation.

Daisy Rood (links) en Evelien Cameron

 

Daisy Rood (46) treedt op 1 juni bij Royal HaskoningDHV in dienst en zal verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de digitale innovatie om snelle opschaling en commercialisatie tot stand te brengen. Ze zal bedrijfsbreed de digitale transformatie leiden en de portefeuille digitale dienstverlening ontwikkelen en coördineren.
Daisy is een professional met 20 jaar ervaring in innovatie en het 'smarter' maken van bedrijven. Hiervoor werkte ze bij IBM, waar ze verantwoordelijk was voor het uitbouwen van nieuwe activiteiten op het gebied van digitale transformatie bij bestaande en nieuwe klanten. Daisy begon haar loopbaan bij IBM in 2000 en bekleedde daar diverse functies als consultant, manager, business developer Smarter Planet en social business transformation leader.

Daisy Rood: “Deze nieuwe functie bij Royal HaskoningDHV geeft me de kans digitale ambities vorm te geven, in kaart te brengen, en er ook mede-eigenaar van te zijn. De urgentie om te transformeren is hoog. De klanten van Royal HaskoningDHV hebben steeds meer behoefte aan slimme oplossingen voor hun complexe uitdagingen. Hiervoor hebben we andere, vernieuwende perspectieven en expertise nodig. Door continue innovatie en digitale toepassingen kan Royal HaskoningDHV de gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en het stakeholdermanagement van projecten en oplossingen vergroten. Voor mij persoonlijk is de internationale dimensie van mijn nieuwe rol cruciaal, omdat deze meer kansen biedt om te groeien en kennis te maken met nog meer kweekvijvers voor digitale innovaties.”

Evelien Cameron (33) trad op 15 mei in dienst bij Royal HaskoningDHV en zal bijdragen aan het vormgeven van de cultuur en het leiderschap binnen de organisatie in lijn met de strategische ambities van het bedrijf. Evelien zal zich hoofdzakelijk richten op de Business Line Industry & Buildings en daarnaast bedrijfsbreed leidinggevenden bedrijf helpen bij het bevorderen van een cultuur van empowerment, nieuwsgierigheid en vernieuwing. Evelien is een deskundig adviseur met een achtergrond in sociologie en bedrijfskunde en bijna tien jaar ervaring in het helpen van medewerkers en organisaties bij hun ontwikkeling. Hiervoor werkte ze vanaf 2007 bij PwC Consulting. In haar laatste functie als Senior Manager People & Organisation was ze verantwoordelijk voor het samenstellen en uitvoeren van programma's voor leiderschapsontwikkeling en culturele transformatie.

Evelien Cameron: “Royal HaskoningDHV's cultuur is er een van samenwerking, innovatie en aanpassingsvermogen. Ik kijk er erg naar uit deze cultuur die van essentieel belang is in deze tijden van snelle veranderingen, verder te versterken. Klimaatverandering, verstedelijking en digitalisering vragen om anders te denken en handelen en om nieuwe oplossingen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met klanten en gespecialiseerde partners. Ik ga me er voor inzetten mijn nieuwe collega's bij deze transformatie te ondersteunen.”

Strategie Royal HaskoningDHV

De strategie van Royal HaskoningDHV richt zich op het verder vergroten van de klanttevredenheid en betrokkenheid bij medewerkers. Het bedrijf wil een onafhankelijke speler blijven en omzet- en winstgroei realiseren met lokale marktdominantie in een select aantal landen, evenals haar positie versterken op enkele leidende segmenten op de internationale markt. Belangrijke pilaren onder deze strategie vormen investeringen in teams en innovatie, een sterke focus op digitale dienstverlening en het stimuleren van een cultuur van vernieuwing, trots en eigenaarschap.