25 aug 2016

Royal HaskoningDHV rapporteert een sterk verbeterde winstgevendheid in de eerste helft van 2016. Het bedrijf behaalde een organische groei van 2%, maar wisselkoerseffecten leidden tot een verlaging van de bedrijfsopbrengsten. De operationele marge gaat met 3,6% in de goede richting. De werkvoorraad van het bedrijf is toegenomen en het werkkapitaal is verbeterd ten opzichte van H1 2015.

Erik Oostwegel, CEO; “Onze efficiëntere organisatiestructuur, die eerder dit jaar is ingevoerd, is nu volledig operationeel en begint resultaten af te werpen. Alle Business Lines rapporteren verbeteringen van hun marges, vooral dankzij betere projectresultaten, en in de meeste regio's is een groei zichtbaar. Hogere verkoopinspanningen hebben geresulteerd in een verbetering van de werkvoorraad met 8% op basis van genormaliseerde wisselkoersen. We blijven ons ook in de tweede helft van het jaar richten op het binnenhalen van projecten en het verhogen van onze bezettingsgraad, om over het hele jaar een duurzame financiële prestatie te kunnen laten zien.”

Belangrijke cijfers in eerste halfjaar


(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld)

2016

2015

Bedrijfsopbrengsten

311

319

Toegevoegde waarde

246

246

Operationeel resultaat (EBITA recurring)*

11,3

7,3

Nettoresultaat

4,5

0,1

Operationele marge (recurring)

3,6%

2,3%

Vrije cashflow

-24

-37

* EBITA  exclusief niet-operationele posten, EUR 0,6 miljoen negatief in H1 2016 (H1 2015: EUR 3,5 miljoen negatief).

 

Toegevoegde waarde          

Bedrijfsresultaat minus kosten van onderaannemingswerk en overige externe wijzigingen

Operationeel resultaat   

EBITA (winst vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen) met uitzondering van niet-operationele items

Nettoresultaat

Winst na aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en overige uitgaven

Operationele marge        

EBITA terugkerend/Bedrijfsresultaat

Vrije cashflow       

Cashflow van operationele en investeringsactiviteiten


Klik hier voor het volledige Engelse persbericht.