21 dec 2018

Afbeelding: Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, en Marijn Wildeboer, Hoofd Transport & Planning Nijmegen bij Royal HaskoningDHV, tekenen het raamcontract.


Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en Marijn Wildeboer, Hoofd Transport en Planning Nijmegen bij Royal HaskoningDHV, hebben de overeenkomst getekend voor de levering van civieltechnische ingenieursdiensten. Het contract is ingegaan op 1 september 2018 en loopt in ieder geval tot 1 september 2020. Daarna is er een mogelijkheid tot verlenging tot 2022.

We hebben ingeschreven als combinatie, samen met Voort, detacheringsbureau voor technische diensten, om extra capaciteit beschikbaar te hebben voor de uitvragen.

Marijn Wildeboer: “We zijn trots om wederom samen met de gemeente te mogen werken aan een toekomstbestendig Nijmegen. Daarbij is ons bedrijf in 1881 opgericht in Nijmegen en hebben we sindsdien altijd een sterke band met Nijmegen gehad. Deze raamovereenkomst bevestigt onze goede relatie. Ook zijn veel van onze medewerkers extra betrokken bij Nijmegen, omdat ze er wonen en werken. Kortom, we kijken uit naar de samenwerking met de gemeente de komende jaren!”

Burgemeester Bruls formuleerde het als volgt: “Royal HaskoningDHV is al meer dan honderd jaar onderdeel van de familie”.