2 jul 2021

Op woensdag 30 juni werd het boek en de eerste grote foto van project Reuzenarbeid gepresenteerd in aanwezig van minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en de voorzitter van het Groeifonds Jeroen Dijsselbloem. Project Reuzenarbeid brengt de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861-1918 in beeld door middel van een boek, app, tentoonstellingen en reuzenfoto’s op billboards in de buitenruimte. Als oudste ingenieursbureau in Nederland zijn wij de trotse sponsor van Reuzenarbeid.

Grote water- en infrastructurele werken

Reuzenarbeid neemt ons in beeld en woord mee naar de tweede helft van de 19e eeuw. Niet geheel toevallig was deze periode van economische en technische versnelling ook de periode waarin de twee jonge Delftse ingenieurs Johan van Hasselt en Jacobus de Koning besloten het eerste onafhankelijk ingenieursbureau in Nederland op te richten (de voorloper van het huidige Royal HaskoningDHV). Het was de tijd dat de spoorwegen werden aangelegd, het Noordzeekanaal werd gegraven en bruggen en sluizen werden gebouwd. Stuk voor stuk grote werken waarbij Royal HaskoningDHV onder andere tekende voor het ontwerp van stoomgemaal De Arkenheem bij Nijkerk en betrokken was bij de normalisatie van de rivier de Oude IJssel.

Nieuwe uitdagingen

Met het sponsoren van project Reuzenarbeid blikken we niet alleen terug op onze historie, maar ondersteunen wij ook van harte de uitgangspunten van het project om het heden en verleden met elkaar te verbinden. Nederland staat wederom voor grote uitdagingen door de klimaatveranderingen, verstedelijking en de energietransitie. Royal HaskoningDHV is al 140 jaar toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. Tot op de dag van vandaag zetten we ons in om, met net zoveel volharding en vernuft als onze oprichters, met klanten, partners en kennisinstellingen te werken aan slimme en toekomstbestendige oplossingen. Ook voor de reuzenarbeid projecten van weleer. Zo zijn we momenteel betrokken bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg, de dijkversterking bij het Apeldoorns kanaal en de bouw van een nieuwe, grotere zeesluis bij IJmuiden. 

Links: minister Cora van Nieuwenhuizen, rechts: Business Unit Directeur Niek Joustra van Royal HaskoningDHV