3 sep 2019

Royal HaskoningDHV rapporteert over het eerste halfjaar van 2019 een groei van de bedrijfsopbrengsten met 5,6%, waarvan 3,3% autonoom. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 steeg het operationeel resultaat aanzienlijk naar €13,3 miljoen en het nettoresultaat steeg naar €6,4 miljoen. Verdere vooruitgang is geboekt om de marktpositie, innovaties, digitale expertise en operationele kwaliteit van het bedrijf te versterken.

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV: “In de eerste helft van 2019 hebben we de strategische prioriteiten en investeringen in de toekomst van ons bedrijf voortgezet. Wij ondersteunen de ontwikkeling van onze mensen om te blijven innoveren en nieuwe digitale mogelijkheden te omarmen. Gecombineerd met strategische overnames zijn we in staat geweest om onze bestaande dienstverlening uit te bouwen en nieuwe diensten toe te voegen. Dit om onze klanten betrouwbare oplossingen te bieden voor uitdagingen als klimaatbestendigheid, energietransitie en circulaire economie.”

Focus op digitale en commerciële expertise en capaciteit

Royal HaskoningDHV blijft focussen op de uitbreiding en ontwikkeling van innovaties en nieuwe digitale diensten. De meer dan honderd initiatieven in de innovatiepijplijn van Royal HaskoningDHV weerspiegelen de creatieve geest van de medewerkers.

Het bedrijf ondersteunt de ontwikkeling van digitale expertise via de Digital Academy. Medewerkers kunnen zich verdiepen in onder meer BIM, parametrisch ontwerp, data science, programmeren en visualisatie. Daarnaast zijn er bedrijfsbreed met succes digital traineeships gestart om nieuw talent aan te trekken.

Naast de ontwikkeling en uitbreiding van innovatieve en digitale expertise, bouwt het bedrijf haar commerciële capaciteit en service delivery teams uit om aan de groeiende vraag van klanten te kunnen voldoen. Als gevolg hiervan zijn bijvoorbeeld nieuwe deskundigen op het gebied van Smart Ports en Industry 4.0 aangetrokken. Een nieuwe directeur Project Excellence is aangesteld om de kwaliteit en effectiviteit van projectmanagement verder te verbeteren.

Strategische overnames

Strategische investeringen in de eerste helft van 2019 zijn onder meer de overname in januari van het Britse Lanner waarmee het bedrijf haar voorspellende simulatie expertise voor industriële klanten heeft versterkt. In februari verwierf de onderneming een minderheidsbelang in het Singaporese H2i om haar data-analyse capaciteit in de regio uit te breiden en haar wereldwijde aanbod van diensten op het gebied van overstromingsbestendigheid en klimaatverandering te vergroten. In april werd in het Verenigd Koninkrijk Ambiental gekocht om de groei van overstromingsgerelateerde digitale diensten te versnellen en de positie van deze onderneming in de (her)verzekeringsmarkt uit te bouwen.

Financiële resultaten

Jasper de Wit, de nieuwe CFO: “We zijn positief over de solide financiële resultaten over de eerste zes maanden van 2019, waarin we fors zijn blijven investeren in groei, innovatie en digitale kennis en vaardigheden. In vergelijking met de eerste helft van 2018 zijn de bedrijfsopbrengsten gestegen met 5,6%; de autonome groei bedroeg 3,3%.”

Het operationeel resultaat steeg naar €13,3 miljoen en het nettoresultaat naar €6,4 miljoen. De operationele marge steeg met 1 procentpunt naar 4,2% in vergelijking met de eerste helft van 2018.

Van de vier belangrijkste markten waarin de onderneming actief is, waren de resultaten in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk goed. In Zuid-Afrika bleven de resultaten achter als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden en de onzekerheid rond de verkiezingen eerder dit jaar. De resultaten in Indonesië werden ook beïnvloed door onzekerheden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, maar naar het einde van het eerste halfjaar nam de marktvraag toe.

De vrije kasstroom was negatief door seizoensinvloeden, maar veel beter dan in de eerste helft van 2018. Met 53% is de solvabiliteitsratio gezond.”

Kerncijfers eerste halfjaar

(in miljoen euro, tenzij anders vermeld)
20192018
Bedrijfsopbrengsten318302
Toegevoegde waarde254238
Operationeel resultaat (EBITA recurring*)13,3
9,5
Nettoresultaat6,4
4,9
Operationele marge (recurring) 4,2%4,9%
Vrije kasstroom-22-26
 Totaal personeelsbestand (per juni)5.968
 5.823

* Het operationeel resultaat is exclusief niet-operationele kosten ter grootte van €0,3 miljoen over zowel de eerste helft van 2019 als 2018.

Vooruitzicht

Erik Oostwegel: “Na de uitbreiding van ons dienstenaanbod verwachten we een verdere groei van onze activiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar de ontwikkelingen in Zuid-Afrika en Indonesië worden gekenmerkt door onzekerheid. Vanaf de tweede helft van het jaar verwachten we in Zuid-Afrika en in Indonesië een verbetering van de economische activiteit.”

Jasper de Wit: “De voortdurende drive van onze mensen om het verschil te maken en hun enthousiasme om nieuwe mogelijkheden te verkennen vormen het fundament van ons bedrijf. We kijken ernaar uit om ons succes voort te zetten in de tweede helft van 2019 door samen te werken met klanten en partners. We blijven investeren in onze mensen en in strategische overnames, die mogelijk worden gemaakt door onze gezonde financiële positie.”

Hoogtepunten van projecten eerste halfjaar

  • Royal HaskoningDHV ontwikkelt in opdracht van Malaysia Airports de toekomstvisie voor Kuala Lumpur International Airport, om deze luchthaven toekomstbestendig te maken en de reiservaring voor de reizigers te verbeteren.
  • In Bangladesh werkt Royal HaskoningDHV aan een masterplan voor de bouw van een volledig nieuwe zeehaven. In samenwerking met de Bangladesh University of Engineering Technology wordt het nieuwste Smart Port Thinking geïmplementeerd.
  • Royal HaskoningDHV heeft Havenbedrijf Rotterdam ondersteund bij het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van ultradiepe geothermie om het industriële gasverbruik en CO2-uitstoot te beperken.
  • De stad Tilburg heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om de energietransitie van haar vastgoed te versnellen. De FastLane-aanpak van ons bedrijf levert een slim en snel doeltreffend besluitvormingsproces voor de gemeente.
  • De stad Amsterdam krijgt steun van TEC, een joint venture waarvan Royal HaskoningDHV deel uitmaakt, om haar verkeerstunnels toekomstbestendig te maken door een verbetering van de veiligheid met brandinstallaties en gemoderniseerde controlesystemen.
  • Cargill heeft Royal HaskoningDHV gevraagd verkeersmanagementplannen uit te werken om de veiligheid in alle Cargill vestigingen te verbeteren. Er zijn inmiddels verkeersmanagementplannen geleverd voor twaalf Cargill-vestigingen in Europa en Azië.
  • In Vietnam heeft Royal HaskoningDHV een contract getekend om een masterplan te ontwikkelen (gefinancierd door de Wereldbank) om de Mekongdelta - waar miljoenen mensen leven - beter bestand te maken tegen klimaatverandering.
  • Royal HaskoningDHV digitaliseert de activiteiten van de Ulu Pandan Water Reclamation Plant in Singapore. Met behulp van ons gepatenteerde Aquasuite-systeem kan het proces accuraat voorspeld en gecontroleerd worden, hetgeen leidt tot een stabielere bedrijfsvoering.
  • Royal HaskoningDHV helpt de overheid van North West Province in Zuid-Afrika met een nieuw systeem om haar uitgebreide wegennet efficiënt te beheren en te onderhouden met behulp van mobiele data en web GIS.
  • Royal HaskoningDHV werkt samen met de Shaka Property Group and Imaginative Group aan een richtinggevende ontwikkeling, de African Ark, aan de noordkust van Durban in Zuid-Afrika.