19 jun 2020

Royal HaskoningDHV is een van de bijna 250 bedrijven die de verklaring hebben ondertekend waarin gepleit wordt om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de coronaherstelplannen.

Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

De COVID-19-crisis raakt onze samenleving tijdens de transitie naar een economie die zich meer op duurzaamheid en inclusiviteit richt. Het is belangrijk om deze uitdaging, de risico’s van klimaatverandering en de risico’s van het verlies van biodiversiteit scherp in het vizier te houden. Als we nu handelen, kunnen we niet alleen onze economie versterken, maar kunnen we ook negatieve effecten op ons milieu, de samenleving, het welzijn van mensen en bedrijfsprocessen voorkomen.

Wij spreken onze steun uit om van duurzaamheid de hoeksteen van de COVID-19- herstelmaatregelen te maken, zowel op nationaal als op EU-niveau. Een focus op sociale verantwoordelijkheid en klimaatactie, met de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad, zal onze economie versterken en bovendien voor de wereldwijde samenleving als stip op de horizon dienen.

Door ons nu te richten op duurzaamheid, waarbij de SDG’s als kompas dienen bij het meten en definiëren van onze inspanningen, kunnen we de klimaatrisico’s verkleinen. Ook stelt het ons in staat om onze economie in te richten voor toekomstige groei gedreven door duurzaamheid en een meer inclusieve maatschappij. Gezien de omvang van de benodigde herstelinvesteringen en de snel naderende deadline van het Parijs-akkoord, moeten we deze kans met beide handen aangrijpen.

Lees de volledige verklaring.