30 jun 2017

Nijmegen mag zich, als eerste Nederlandse stad, in 2018 ‘Green Capital of Europe’ noemen. Vrijdag 30 juni is het voorlopige programma gepresenteerd en een manifest getekend met alle betrokken partijen. Royal HaskoningDHV was het afgelopen jaar betrokken bij de opbouw van de organisatie en vulde het projectmanagement in.

87 Publieke en private partijen uit de regio Nijmegen slaan handen ineen met als resultaat een jaar vol duurzame activiteiten, evenementen en groene routes. Een bevestiging dat Nijmegen een duurzame stad is en dit ook uitdraagt. De gemeente wil het jaar 2018 op hoog niveau invullen: nóg meer doen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente is gestart met de voorbereidingen en heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om ondersteuning te leveren bij de organisatie en (rechts)vorm van het partnership tussen de gemeente en stakeholders waarbinnen de ambities voor Green Capital 2018 worden gerealiseerd. Tevens helpen wij bij het opzetten van de begroting/businesscase en het opstellen van een fondsenwervingsplan.

“De oprechte betrokkenheid van inwoners, kennisinstellingen en bedrijven is de ijzersterke basis van waaruit Nijmegen als kleinere stad al jarenlang werkt aan een groene, toekomstgerichte stad. Daar kunnen heel veel steden iets van leren en dat is dus zelfs tot op het Europees niveau doorgedrongen” –Burgemeester Bruls.

Gedeeld eigenaarschap is het sleutelbegrip

Pieter van Ree, Strategie en Management Consultant (SMC) bij Royal HaskoningDHV, is vanaf eind 2016 als kwartiermaker verbonden aan European Capital 2018 voor de organisatie en het inhoudelijke programma. Samen met collega Maike de Lange helpt hij de gemeente om rondom de thema’s slimme mobiliteit, circulaire economie, gezondheid & groen, energietransitie en klimaatadaptatie routes door de stad te plannen die grote en kleine verhalen zichtbaar maken. Ook is een evenementenkalender ontwikkeld met grote internationale en nationale congressen op dit vlak en een cultuurprogramma. Nijmegen wil in 2018 een aantal voorbeeldprojecten gaan uitvoeren die ook na het themajaar voor legacy zorgen.

“Een belangrijk deel van onze opdracht is om het partnernetwerk verder uit te bouwen, een bestuur te formeren en een werkorganisatie in te richten. Gedeeld eigenaarschap van gemeente en maatschappelijke partijen is het sleutelbegrip. De gemeente wil de groene beweging in de stad een impuls geven die ook na 2018 verduurzaming op een hoger plan brengt”, aldus Pieter van Ree.

Zwerfafval langs de Waal tegengaan

Tijdens de startbijeenkomst werden tevens op de Waalkade 21 vuilnisbakken onthuld, waarvan er één is geadopteerd door Royal HaskoningDHV. Deze bakken zijn ontworpen door kunstenaars. Met dit initiatief van PlasticSoep Nijmegen dragen we bij aan het tegengaan van zwerfafval langs de Waalkade. De oceanen liggen vol met plastic zwerfafval en dat is een groot probleem voor de natuur.

Vuilnisbakken ontworpen door kunstenaars om zwerfafval tegen te gaan | Royal HaskoningDHV

Koploper in een groene beweging

Een jaar lang is Nijmegen de duurzame hoofdstad van Europa. De hele stad en haar omgeving won de award door jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming. In 2018 laat Nijmegen aan Nederland en Europa zien dát het kan en hóe het kan. Hoe ze investeren in voedsel, gezondheid en een groene leefomgeving – en evengoed in duurzame business en technische innovaties. Nijmegen, de oudste stad van Nederland, is meer dan ooit ook een stad van de toekomst. Koploper van een grote groene beweging. Royal HaskoningDHV is dan ook trots om dit samen met de gemeente en alle stakeholders te mogen organiseren en ondersteunen.