21 mei 2021

Royal HaskoningDHV en meer dan 25 andere partijen uit de bouwwereld slaan de handen ineen voor een innovatieve aanpak van vervanging en renovatie van de Nederlandse infrastructuur. Onlangs ondertekenden zij een manifest waarmee gezamenlijk aan een samenhangende benadering van de infra opgave (renovatie, vervanging en vernieuwing) zal worden gewerkt. In Nederland liggen 85.000 bruggen en viaducten, 83.000 duikers, 19.000 km damwand, 2.400 km kades en 7.800 gemalen zorgen voor droge voeten. Deze ‘civiele kunstwerken’ vormen een vitaal onderdeel van onze wegen en vaarwegen. Al deze infrastructuur bij elkaar is volgens het CBS samen meer dan € 300 miljard waard. Dit is verreweg ons grootste publieke bezit.

Download het Manifest Infra

Grote vervangings- en renovatieopgave

Internationaal vergeleken, beschikken wij in Nederland over een goede infrastructuur. En toch hebben we ook in Nederland een grote uitdaging. Want onze civiele infrastructuur veroudert. Veel is aangelegd vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, samen met de opkomst van de auto. Een flink deel is nog ouder. Naast de veroudering worden deze constructies ook nog eens veel zwaarder belast dan destijds mee rekening is gehouden. De sterke groei van het vrachtverkeer in aantal en gewicht, was niet voorzien. Door klimaatverandering zijn de golven hoger. Een belangrijke vraag is dus hoelang een deel van onze infrastructuur nog mee kan, zonder renovatie of vervanging. Dat dit een actuele vraag is, blijkt uit de afsluiting van de Merwedebrug van enkele jaren geleden, uit de diverse stedelijke bruggen en kades die beperkingen in het gebruik kennen. Zwaar verkeer mag er niet meer overheen totdat de betreffende constructie voor renovatie aan de beurt is geweest.

‘De vernieuwing van onze infrastructuur is niet alleen een geweldige uitdaging, maar ook een niet te missen kans om verder vooruit te kijken en een grote stap te zetten. We moeten loskomen van de traditionele, reactieve aanpak. Daarom werken we met onze klanten pro-actief aan een nieuwe generatie duurzame en toekomstbestendige infrastructuur, die niet alleen aan de huidige maar ook aan de toekomstige vereisten voldoet in een dynamische en steeds veranderende omgeving. Dankzij onze investeringen in innovatie en nieuwe digitale technologie maken we dat mogelijk. Er moet meer, maar er kan ook veel meer. Dat laten we zien.’
Auke van der Vlugt
, Business Development/Unit Director Transport & Planning

Bestuurdersnetwerk Infra

De bouwwereld (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) heeft de handen ineengeslagen. Gestimuleerd door De Bouwagenda, is het bestuurdersnetwerk Infra opgericht. Het bestuurdersnetwerk werkt gezamenlijk aan een samenhangende benadering van deze infra opgave. Een van de onderdelen daarin is een gezamenlijk inzet op innovatie. 

Met het Manifest richten partijen zich op innovatie en met hulp van BTIC wordt ook aansluiting gezocht op middelen vanuit het groeifonds. Royal HaskoningDHV heeft veel kennis en ervaring in het vervangings- en renovatievraagstuk, door onder andere onze rol in circulaire bruggen en viaducten en complexe infrastructurele projecten als de Van Brienenoordbrug, Suurhoffbrug en Galecopperbrug.

Wilt u verder praten over het toekomstbestendig vervangen of renoveren van uw infrastructuur, neemt u dan contact op met onze experts.