17 nov 2017

Op 16 november 2017 hebben Royal HaskoningDHV en Brabant Water de Green Deal Infranatuur ondertekend tijdens een symposium in Heiloo. In de Green Deal Infranatuur werken nu 23 organisaties mee aan het vergroten van de biodiversiteit in infrastructurele projecten.

Het symposium, op initiatief van de Green Deal en gefaciliteerd door de Provincie Noord-Holland, stond in het teken van kennisdeling en inspiratie. Zo’n 120 deelnemers uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gingen met elkaar in gesprek over thema’s als omgevingsmanagement, wet- en regelgeving, business cases en aanbestedingen, en een concrete vraag als 'Wat kun je doen met onbenut groen?’. 

Esther Bosman, directeur Water Nederland die ondertekende namens Royal HaskoningDHV: “ In onze ontwerpen en adviezen voor infrastructurele projecten zoeken we samen met de opdrachtgever en stakeholders naar een doelmatige en realistische oplossing en nemen we vanaf de start de ecologische component mee. Aansluiten bij de Green Deal Infranatuur bevestigt ons commitment om mee te werken aan verbetering van de biodiversiteit en komt voort uit onze overtuiging Enhancing society together.”

Adnan Tekin, gedeputeerde milieu, arbeidsmarkt en Schiphol van de Provincie Noord-Holland over de ontwikkelingen binnen de Green Deal Infranatuur: "Noord Holland is een van de meest innovatieve provincies van ons land. Een voorbeeld is het toepassen van sap uit bermgras voor gladheidsbestrijding. Dit is goed voor de natuur en het milieu. We worden creatiever en merken dat er zo veel meer mogelijk is. Samen kunnen we onze flora en fauna betere overlevingskansen geven. En dat is hard nodig nu we zien dat biodiversiteit flink achteruit is gegaan. Samen met bedrijven en andere partners moeten wij blijvend het goede voorbeeld geven."

Over de Green Deal Infranatuur

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw niet te overzien. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde. Om deze reden zijn initiatieven die biodiversiteit bevorderen van groot belang. 23 organisaties doen al mee en werken aan verschillende projecten om de biodiversiteit te vergroten.

Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoor- en hoogspanningslijnen en -kabels, leidingen, dijken en waterwegen. Deze bestaande infrastructuur is zeer geschikt om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen.