3 mei 2019

Op ieder moment weten hoe, wanneer en welke besluiten zijn genomen en wie waarvoor verantwoordelijk is, is van groot belang in infrastructuurprojecten. Dé nieuwe vorm van samenwerken is op basis van BIM-OTL-COINS: gestandaardiseerde objecttypen waarbij wordt samengewerkt met dezelfde woorden in één taal. Royal HaskoningDHV heeft hier een bijdrage aan kunnen leveren, door als eerste in Nederland een areaal onderzoek conform de Objecttypenbibliotheek (OTL) van Rijkswaterstaat in COINS op te leveren.

BIM-OTL-COINS

Het werken met BIM-OTL-COINS biedt kansen voor alle partijen om faalkosten te reduceren en de aan- en toegeleverde informatie efficiënt te benutten (winst in datakwaliteit). Dit levert uiteindelijk veel tijdwinst op, voorkomt fouten, dubbelingen en re-work en creëert een vloeiende overgang tussen de projectfasen.

Het werken met BIM gebeurde al vaker, het opleveren van een areaal onderzoek met COINS gebeurd nu voor het eerst: voor het project ‘Areaal- en conditioneringsonderzoek A27/A12 Ring Utrecht’. Begin februari is de COINS-levering van Royal HaskoningDHV door Rijkswaterstaat (RWS) goedgekeurd. Hiermee is de dataroom officieel overgedragen aan Rijkswaterstaat. Aan de dataroom zal het komende jaar door meerdere partijen, actief in verschillende fases (ontwerp, realisatie, beheer & onderhoud) informatie worden toegevoegd.

Duidelijk BIM-visie van Rijkswaterstaat

De succesvolle levering en acceptatie was het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat en softwareleverancier Sysunite. Jasper Hoeve, informatiemanager bij Royal HaskoningDHV: “De duidelijke BIM-visie van Rijkswaterstaat om eenmalig data in te winnen en vervolgens meervoudig te gebruiken en te delen, hielp enorm bij het ontwerpen van de dataroom. Samen met Rijkswaterstaat maakten we deze visie concreet voor het project. De resultaten van nog uit te voeren areaalonderzoeken kunnen hierdoor nog makkelijker conform de RWS OTL worden opgeleverd.”

De BIM-werkwijze leverde niet alleen waarde op voor RWS. Ook Royal HaskoningDHV ondervond in het project de voordelen hiervan. Bart Mante, projectmanager bij Royal HaskoningDHV over het onderzoek voor de A27/A12 Ring Utrecht: “Tijdens het project hebben we regelmatig zelf gebruik gemaakt van de toen deels gevulde dataroom. Door in één omgeving de projectinformatie te verzamelen, konden we de raakvlakken tussen de verschillende disciplines optimaal in de gaten houden. Dit zorgde meteen voor een extra kwaliteitscontrole wanneer we resultaten tegen kwamen die elkaar tegen spraken. Ik verwacht dat de aannemer tijdens de realisatiefase nu veel sneller de samenhang van de areaalinformatie zal kunnen doorgronden.”

Foutloze COINS-levering is essentieel

Voor het genereren van de COINS was specifieke expertise nodig. Jasper Hoeve: “Als leverancier van het software platform (Weaver) en als partner van Royal HaskoningDHV speelde Sysunite een grote rol in de succesvolle COINS levering. De verschillende Apps van Sysunite hielpen om de areaaldata snel om te kunnen zetten in een foutloze COINS-levering.”

In het tweede kwartaal van 2019 gaat Royal HaskoningDHV nog twee datarooms aan Rijkswaterstaat uitleveren. Aan de datarooms zal in het komende jaar door meerdere partijen informatie worden toegevoegd van het ontwerp en de realisatie van het uitvoeringscontract en informatie van het beheer en onderhoud.