1 mei 2017

Rotterdam zet een nieuwe stap in klimaat- en waterbeheerbeleid met de aanstelling van een Smart Water-team onder leiding van Royal HaskoningDHV. Het team gaat de verzamelde gegevens van het gemeentelijk Regenradar-systeem toegankelijker maken. Met de gegevens kunnen eindgebruikers, zoals verkeersinformatiesystemen en pompstations, proactief inspelen op extreme weersomstandigheden.

Het Regenradar Rijnmond-systeem registreert lokale neerslagniveaus en is geïnstalleerd op een van de hoogste gebouwen in Rotterdam. Het is het eerste systeem in zijn soort in Nederland en maakt onderdeel uit van het overkoepelende klimaat- en waterbeheerbeleid van de gemeente Rotterdam.

De radar heeft al een enorme hoeveelheid gegevens gegenereerd. Een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap Delfland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland zet nu echter een nieuwe stap met het aanstellen van een Smart Water-team onder leiding van Royal HaskoningDHV. Het team, met experts van Nelen & Schuurmans en Infoplaza, heeft als opdracht de meetgegevens te vertalen in betere, meer accurate weersvoorspellingen, zodat de betrokken partijen daar proactief en gerichter op kunnen inspelen.

Voorspellingen 100x accurater

Hanneke Schuurmans, projectmanager Royal HaskoningDHV, licht toe: “Rotterdam loopt wereldwijd voorop in de ontwikkeling van klimaatbestendige steden. In ons project werken we nauw samen met SkyEcho en de TU Delft, die speciale software ontwikkelen om de radarsignalen te vertalen in neerslagconcentraties. We voegen deze gegevens samen met die van zes andere radarsystemen en maken op basis daarvan neerslagvoorspellingen. We zullen zo de huidige neerslagbeelden met een factor 100 kunnen verfijnen, waardoor onze voorspellingen straks honderdmaal exacter zullen zijn. Deze verbeteringen zullen leiden tot tal van nieuwe applicaties die de effectiviteit van gemeentelijke voorzieningen en maatregelen verhogen zoals aansturing van pompstations, hemelwaterverzamelsystemen en verkeersmaatregelen bij extreme regenval.”

Johan Verlinde, Asset Manager Water & Riolering bij de gemeente Rotterdam, verklaart: “We zijn als Rotterdam trots op onze reputatie als een van ’s werelds meest klimaatbestendige steden. Aangezien het klimaat blijft veranderen en onze stad blijft groeien, omarmen we nieuwe technologieën om ons ervan te verzekeren dat onze infrastructuur en inwoners beter zijn voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering.”

Klaar voor zomerse stortbuien

Royal HaskoningDHV heeft uitgebreide ervaring met de ontwikkeling van slimme waterbeheeroplossingen. Het bureau leverde onlangs een geavanceerde Flash Flood Forecasting app voor Ghanese smartphonegebruikers en werkt momenteel aan een hoogwaterinformatiesysteem voor Parramatta, een voorstad van Sydney (Australië). De werkzaamheden aan het Rotterdamse project zijn in april gestart en gaan naar verwachting twee jaar duren. Het team gaat ervan uit dat de voorbereidende activiteiten in juni zijn afgerond, zodat het systeem klaar is voor het monitoren van de zware stortbuien die meestal in de zomer plaatsvinden.

Contact

Hanneke Schuurmans

Leading Professional Early Warning & Flood Forecasting

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Meer informatie

Regenradar Rijnmond website

Gerelateerde markten