18 sep 2017

Plannen, studies en rapportages rond integrale, complexe projecten worden voortaan inzichtelijker en toegankelijker met het iReport van Royal HaskoningDHV. Het iReport, dat vandaag is gelanceerd, doorbreekt de papieren complexiteit van projecten en draagt zo bij aan verbeterde besluitvorming en betrokkenheid van projectpartners, omwonenden en belangengroepen.

Het rapport van de toekomst

Het iReport vervangt de dikke papieren rapporten voor een volledig nieuwe vorm van rapporteren, waarbij interactieve kaarten, 3D-animaties, geluid en gelaagde teksten een belangrijke rol spelen. De gebruiker kan eenvoudig naar behoefte kiezen voor informatie in vogelvlucht of meer technische, gedetailleerde gegevens. Een iReport is visueler en interactiever dan het traditionele rapport in papier of PDF en biedt maatwerk informatie met één klik op de tablet of laptop, waardoor het aantrekkelijker is om te lezen.

"Deze nieuwe digitale interactieve wijze van rapporteren wordt in snel tempo omarmd door gemeenten, provincies en het Rijk. We lopen hiermee wereldwijd voorop. Zo worden er iReports gemaakt voor de Corridorstudie Rotterdam-Antwerpen voor de provincie Zuid-Holland en het ministerie, voor diverse mobiliteitsstudies in de provincie Limburg en voor enkele gemeenten", zegt Paul Eijssen, Strategic Consultant bij Royal HaskoningDHV en bedenker van het iReport.

Floor Vermeulen, Gedeputeerde Verkeer & Vervoer bij provincie Zuid-Holland: “Met het iReport kunnen bestuurders en geïnteresseerden heel gericht de informatie vinden die ze zoeken, en dat kan een enorm goede bijdrage leveren aan het draagvlak rondom het onderzoek of project dat je wilt opzetten als overheid.”

Alle fasen van besluitvorming en projectontwikkeling

Het iReport is toepasbaar in alle fasen van het besluitvormingsproces en de projectontwikkeling. Het kan gebruikt worden voor planstudie tot en met mobiliteitsprogramma. Voor Royal HaskoningDHV is het daarmee onderdeel van het strategisch advies. Het bedrijf wil als gelijkwaardige partners met opdrachtgevers samenwerken en het iReport ondersteunt deze manier van samenwerking.

Royal HaskoningDHV is de eerste die dergelijke rapportages ontwikkelt. Het iReport biedt een goede uitgangspositie voor implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Afgelopen voorjaar introduceerde Royal HaskoningDHV in samenwerking met Rijkswaterstaat het digitale interactieve Milieu Effect Rapport (#hetnieuwemer). Dit is tevens positief beoordeeld door de onafhankelijke Commissie m.e.r. Vanwege de enthousiaste respons en feedback van overheden uit binnen- en buitenland, is dit verder ontwikkeld tot het iReport.