29 sep 2016

Royal HaskoningDHV heeft opnieuw een prestigieus anticorruptiecertificaat in de wacht gesleept. De onafhankelijke audit toont aan dat het bedrijf voldoet aan de internationale werkwijzen voor zakendoen met integriteit en deze op sommige gebieden zelfs overtreft. Royal HaskoningDHV heeft de award van ETHIC Intelligence al sinds 2010 in bezit en blijft het eerste en enige ingenieurs- en adviesbedrijf dat deelneemt aan dit veeleisende programma.

ETHIC Intelligence Certificate | Royal HaskoningDHV

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV, zegt hierover: “We zijn een wereldwijd bedrijf dat zich inzet voor ethisch zakendoen en transparantie. Ons integriteitsbeleid is zodanig ontworpen en in het gehele bedrijf geïntegreerd dat we er alle vertrouwen in hebben dat onze werkwijzen in overeenstemming zijn met internationale anticorruptieverdragen. We zijn er trots op dat onze inspanningen worden erkend en dat we voldoen aan de hoogste normen van de ETHIC Intelligence-certificering.”

Nultolerantie tegen corruptie

“Het effect van corruptie wordt in verschillende gemeenschappen gevoeld en belemmert sociale en economische ontwikkeling overal ter wereld. Ons nultolerantiebeleid ten opzichte van corruptie is een fundamenteel onderdeel van onze belofte om samen de maatschappij te verbeteren voor duurzame groei.”

Het certificaat is drie jaar geldig en omvat een jaarlijkse onafhankelijke toezichtsaudit.

Wereldwijd geïntegreerde zakelijke uitgangspunten

Het toenemende belang van zakelijke integriteit wordt weerspiegeld in het toenemende aantal klanten dat in zee gaat met leveranciers die handelen met integriteit en landen die anticorruptiewetgeving aannemen. Verschillen tussen sociale, culturele en zakelijke contexten blijven wereldwijd bestaan, en daarom heeft Royal HaskoningDHV een mondiale code met zakelijke beginselen aangenomen, zodat alle personeelsleden over een kompas beschikken op basis waarvan ze beslissingen kunnen nemen en handelingen kunnen verrichten. Daarnaast stimuleert het bedrijf een omgeving van transparantie en aansprakelijkheid om ervoor te zorgen dat er open gesprekken kunnen plaatsvinden ten einde tot passende oplossingen te komen wanneer er dilemma's aan het licht komen.

Internationale conventies

Dankzij haar inzet voor een eerlijke bedrijfsvoering heeft Royal HaskoningDHV zich in 2008 aangesloten bij de Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds omvangrijkste initiatief voor duurzaamheid van bedrijven om strategieën en werkzaamheden af te stemmen op universele uitgangspunten op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding en om acties te ondernemen die gunstig zijn voor de verwezenlijking van maatschappelijke doelstellingen.

Bovendien zet het bedrijf zet zich in voor de Code of Ethics van de Federation of International Consulting Engineers (FIDIC), het Partnering Against Corruption-initiatief van het World Economic Forum en de Business Principles for Countering Bribery van Transparency International.

Contact

Meer informatie

The Anti-corruption Compliance System Certificate | Royal HaskoningDHV

Anti-corruption Compliance System Certificate


Lees meer over het afgeven van het anticorruptiecertificaat op de website van ETHIC Intelligence.