8 mrt 2016

Royal HaskoningDHV en de TU Eindhoven presenteerden op 9 maart de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek over hoe fietsers hun route bepalen. De presentatie vond plaats op het PLATOS Colloquium in Apeldoorn.

Verkeersmodel voor fietsgedrag | Royal HaskoningDHV

Fietspad met vlak wegdek van hoge kwaliteit belangrijker dan kortste route

Er is veel aandacht voor fiets in verkeersmodellering. Tot op heden ontbrak echter kennis met betrekking tot de factoren die van invloed zijn op routekeuze van fietsers en de keuze om te gaan fietsen. Ook was onduidelijk wat de verschillen zijn tussen e-bikers en andere fietsers en of er verschillen bestaan tussen motieven en afstanden. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een antwoord gevonden op deze vragen en heeft daarmee ook een theoretische onderbouwing van het gedrag van fietsers gevonden.

Snelle route niet het belangrijkst

Uit het onderzoekt blijkt dat het type fietspad, de wegdek kwaliteit en het ontwijken van hellingen op de route meer invloed heeft op de routekeuze van fietsers dan het verkorten van de reistijd met vier minuten. Tevens is inzichtelijk geworden dat de aanwezigheid van een fietsvoorziening veel belangrijker wordt gevonden door e-bikers dan door standaard fietsers en dat het belang van de wegdekkwaliteit groter wordt als de ritafstand toeneemt. Ook de invloed van reistijdverkorting is groter voor woon-werk fietsverkeer dan voor een bestemming met recreatieve doeleinden.

Fietsen vanwege route-comfort

Daarnaast liet het vervoerswijze keuze experiment zien dat route-comfort een positieve invloed heeft op de keuze om te gaan fietsen. De modal split in verkeersmodellen zou dus niet langer moeten plaatsvinden op basis van een statische verhouding tussen de keuze voor de fiets, auto of openbaar vervoer, maar zou moeten worden gerelateerd aan de aanwezige faciliteiten en de kwaliteit van de infrastructuur.

Achtergrond onderzoek

Het onderzoek is opgezet om de invloed van de omgevingskenmerken te onderzoeken. Er is een keuze experiment opgezet dat via een online enquête is verspreid onder 790 respondenten, waarvan 728 respondenten een bijdrage hebben geleverd. In de experimenten werden de respondenten gevraagd om een keuze te maken tussen verschillende fietsroutes die werden omschreven door reistijd en route-comfort aspecten.

Zojuist is een eerste implementatie van de resultaten in het fietsverkeersmodel AIMSUN voor de gemeente Zwolle gestart.