16 jan 2019

De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. Royal HaskoningDHV is al jaren koploper als het gaat om circulariteit in projecten en wij zijn dan ook trots om nu ook samen met de meer dan 80 bedrijven en gemeenten van Circulair Friesland, een stevige bijdrage te kunnen leveren aan de versnelling van de circulaire economie.

Geld verdienen en banen creëren

Circulair Friesland laat zien dat de circulaire economie geen concept is, maar een tastbare, duurzame economie waarmee bedrijven geld kunnen verdienen en banen creëren. Initiatieven die vanuit dit verband ontstaan leiden tot samenwerkingsafspraken en concrete projecten, zoals het Biosintrum, een kenniscentrum dat bestaat uit biobased materialen of de nieuwe Kunststof Sorteerinstallatie van Omrin en Midwaste.

Dat past naadloos bij het motto van Royal HaskoningDHV: Enhancing Society Together. Vanuit Noord-Nederland werken ruim 100 professionals van Royal HaskoningDHV aan innovatieve oplossingen op het gebied van onder andere circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit.

Bijdragen aan de circulaire economie

Wij lopen voorop met een breed scala aan projecten in de circulaire economie waarmee we onze opdrachtgevers helpen om concrete stappen te zetten. In opdracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben we voor het eerst de omvang van de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht, en die bleek fiks. Daarnaast denken we mee over het realiseren van afvalvrije en circulaire kantoren en scholen, werken we met de gemeente Almere en Provincie Flevoland aan de nieuwe manier van circulair inkopen 3.0, ontwikkelen we een Circulaire Plasticfabriek en implementeren we circulariteit in de Grond, weg- en waterbouw (GWW) en de openbare ruimte. In Noord-Nederland hebben we onder andere voor de Waddeneilanden een inventarisatie gemaakt van reststromen en de kansen om deze op de eilanden opnieuw te benutten.

Door de opgedane kennis te delen en krachten te bundelen verwachten we in de transitie naar een circulaire economie in Friesland een verdere versnelling te kunnen aanbrengen. Een versnelling die gerealiseerd wordt samen met de gedreven partners van Circulair Friesland!

Week van de Circulaire Economie 2019

We kijken ernaar uit om samen stappen te zetten naar een circulaire toekomst! Inspiratie nodig? Lees de LinkedIn blogs die onze experts in de Week van de Circulaire Economie 2019 publiceren: