1 apr 2019
Daan Sperling | Royal HaskoningDHV

De aandeelhouders van Royal HaskoningDHV hebben per 26 maart 2019 ir. D.A. (Daan) Sperling benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Sperling (1955) is tot 1 mei 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI Holdings. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van SBRCURnet, lid van de Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en lid van de Raad van Commissarissen van GMB Holding. Voorts is de heer Sperling voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster in de aandeelhoudersvergadering op 8 mei 2019.

Op 26 maart 2019 trad drs. ing. J. (Jan) Bout af als commissaris conform het rooster van aftreden.De Raad van Bestuur heeft de heer Bout per dezelfde datum benoemd tot bestuurslid van de Stichting HaskoningDHV. Hij volgt mevrouw Johns op. De Stichting HaskoningDHV houdt tenminste 75,5% van de aandelen van Royal HaskoningDHV.

De Raad van Commissarissen van Royal HaskoningDHV is nu als volgt samengesteld:

  • De heer ir. J.A.P. (Joop) van Oosten (voorzitter)
  • De heer dr. ir. P.M.M. (Peter) Blauwhoff
  • Mevrouw mr. A.M. (Angelique) Paulussen
  • De heer ir. D.A. (Daan) Sperling
  • De heer drs. J.S.T. (Tjalling) Tiemstra