9 dec 2019

Zorgorganisaties staan voor de uitdaging hun zorgvastgoed toekomstvast te verduurzamen om tijdig te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Daarvoor is inzicht nodig in de effecten, de kosten en de samenhang van verduurzamingsmaatregelen.

Veranderingen in zorg, zorghuisvesting en vastgoedverduurzaming

De zorg verandert. Het zorglandschap staat onder druk door toenemende complexiteit van de zorgvraag, technische innovaties en onzekere financiering. Dat waren de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat Royal HaskoningDHV hield onder ruim dertig influencers in de Nederlandse zorgmarkt. “Naast de belangrijke veranderingen in de zorg en haar huisvesting, wordt verduurzaming van het zorgvastgoed urgent. Maar liefst 8,7 miljoen m2 bruto vloeroppervlak (bvo) in de cure en 19,3 miljoen m2 bvo in de care zullen de komende decennia CO2-emissievrij moeten worden”, zegt Ruben Peeters. “Het is voor zorgorganisaties van belang om daarbij de juiste keuzes te kunnen maken, zodat de gekozen maatregelen later geen desinvesteringen blijken te zijn.”

Planmatige aanpak

“Gebouweigenaren zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak hun zorgvastgoed planmatig te verduurzamen. Naast een toenemend kader van verplichtingen door wet- en regelgeving groeit het inzicht dat een doordachte aanpak van de verduurzaming invloed heeft op de waarde van de vastgoedportefeuille – en bijdraagt aan het tijdig voorbereid zijn op het realiseren van ambities die de organisatie, de werknemers en de omgeving van de zorgorganisatie formuleren. Dit vraagt om het doordacht nemen van verantwoordelijkheid, wat begint met het verkrijgen van het juiste inzicht in de kenmerken van toekomstvast vastgoed en het gewenste overzicht van de daartoe te nemen maatregelen. De komende regelgeving zal de huidige ambities ten aanzien van verduurzaming van veel zorgorganisaties overstijgen. Dat vraagt om een ingrijpende maar doordachte aanpak. Zorgorganisaties moeten dus aan de slag”, stelt Rinus Vader ten aanzien van de energietransitie in de zorg.

Dat zeggen collega’s Ruben Peeters en Rinus Vader in het artikel op Skipr. Lees het volledige artikel op Skipr.