4 sep 2018

Royal HaskoningDHV rapporteert licht tegenvallende resultaten over de eerste zes maanden van 2018. De focus op digitale transformatie van zowel diensten als de manier van werken had weerslag op het resultaat en de organische groei. De orderportefeuille is gezond en groeide met 3% ten opzichte van een zeer sterk eerste halfjaar in 2017. Het bedrijf is goed op weg om haar strategische langetermijnambities waar te maken en blijft investeren in innovaties en digitale transformatie.

Erik Oostwegel, CEO: "We maken goede voortgang met onze digitale transformatie passend bij de huidige en toekomstige vragen en behoeften van onze klanten. Vooruitkijkend is het duidelijk dat onze huidige business meer profijt moet hebben van onze focus op innovatie en dat heeft onze aandacht. Ik heb er vertrouwen in dat we voor onze langetermijnambities de juiste strategie en bijbehorende programma’s hebben uitgezet."

Nynke Dalstra, CFO: "In de eerste helft van 2018 zijn we blijven investeren in onze digitale transformatie en innovatie. Zo hebben we bijvoorbeeld 980 medewerkers opgeleid in onder andere BIM, Python en Revit. Daarnaast zijn we partnerschappen aangegaan om onze digitale vaardigheden en portfolio te versterken. Deze voegen waarde toe voor onze klanten en medewerkers. Dit komt ook tot uiting in de blijvend hoge scores voor klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid."


Nieuwe digitale services zijn ontwikkeld in samenwerking met klanten (bijvoorbeeld BlueLabel voor inzicht in de risico’s van wateroverlast en Fastlane voor energiebesparing in gebouwen). Er is een consistente aanpak voor innovaties gestart en het bedrijf sloot nieuwe strategische partnerschappen. Zo nam Royal HaskoningDHV in mei een minderheidsbelang in data intelligence lab HAL24K en in juli nam het data science-bedrijf Ynformed over met experts op het gebied van kunstmatige intelligentie, machine learning en data-algoritmen. Ynformed zal onder eigen naam blijven werken vanuit het kantoor in Utrecht. In augustus verwierf Royal HaskoningDHV de railunit van Verebus (ca. 40 medewerkers). Hiermee completeert het bedrijf haar railexpertise en kwalificeert zich voor grote, integrale railprojecten.

Financiële resultaten

De inspanningen ten behoeve van digitale transformatie en innovaties en daarmee de toekomst van het bedrijf kwamen met bijbehorende kosten. De resultaten werden ook negatief beïnvloed door voorzieningen voor openstaande vorderingen en wisselkoersverschillen. Het operationeel resultaat daalde tot € 9,5 miljoen. Het netto halfjaarresultaat van € 4,9 miljoen is een daling ten opzichte van 2017. De orderportefeuille is gezond en groeide met 3% vergeleken met een zeer sterke eerste helft van 2017. Autonoom stegen de bedrijfsopbrengsten met 0,9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. De vrije kasstroom was negatief door seizoensinvloeden en vergelijkbaar met vorig jaar. Dit, samen met een solvalibiteitsratio van 51,8%, maakt dat de financiële positie van het bedrijf gezond is.

Kerncijfers eerste halfjaar

(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld) 20182017
Bedrijfsopbrengsten302306
Toegevoegde waarde238244
Operationeel resultaat (EBITA recurring*)9.512.3
Nettoresultaat4.96.7
Operationele marge (recurring) 3.2%4.0%
Vrije kasstroom-26-24
 Totaal personeelsbestand (per 30 juni)5,823  5,864

* Het operationeel resultaat is exclusief niet-operationele kosten ter grootte van € 0,3 miljoen negatief (H1 2017: € 0,3 miljoen negatief).