12 mrt 2019

Dunea is naast drinkwaterbedrijf beheerder van duingebieden tussen Monster en Kijkduin en tussen Scheveningen en Katwijk. Zij maakt, net als enkele andere waterbedrijven, op basis van de oorspronkelijke waterwinning gebruik van de Nederlandse duinen om ruwwater op te slaan. Dunea vervoert met twee grote transportleidingen voorgezuiverd water vanuit Bergambacht naar de duinen: de BergAmbachtLeidingen, BAL-1 en BAL-2. Een deel van de grootste leiding, BAL-2, moest vanwege een verzakking en de daarbij opgetreden lekkage vervangen worden. Een uitdagende klus op meerdere vlakken; de leiding heeft een forse inwendige doorsnede van 1,6 meter en het tijdelijk afsluiten heeft direct gevolgen voor waterpeil en -voorraad in de duinen.

De werkzaamheden aan de leiding zouden na afloop van het broedseizoen starten. Echter bleek 2018 de heetste zomer in driehonderd jaar (bron: KNMI) en dat ging gepaard met veel droogte. Om de natuurschade te beperken en het waterniveau in de duinpannen te laten herstellen, zijn de werkzaamheden uitgesteld. Toen de infiltratieplassen in oktober weer op peil waren, is de wateraanvoer naar de duinen verbroken en de reparatie van de leiding gestart. De leiding is geleegd, gerepareerd en daarna is de druk weer langzaam opgevoerd. En dit allemaal binnen een onderbrekingstijd van 2 weken. Uiteindelijk is de reparatie, mede door de flexibele planning, met minimale impact op de natuur voltooid en hebben de inwoners van het leveringsgebied te allen tijde betrouwbaar drinkwater uit de kraan gekregen.

Royal HaskoningDHV ondersteunde Dunea bij het onderzoek naar het ontstaan van de lekkage en was daarnaast intensief betrokken bij de inventarisatie en het selecteren van een technische oplossing voor de reparatie en -op belangrijke momenten- betrokkenheid bij de uitvoering. Tot de uitgevoerde werkzaamheden behoren onder meer het uitvoeren van een uit- en inwendige leidinginspectie. Bij de inwendige inspectie is gebruik gemaakt van een ROV (Remotely Operated Vehicle) waarop een camera gemonteerd is. Aansluitend vond ook een visuele inspectie in de leiding plaats.

Geschreven in samenwerking met Dunea Duin & Water.