6 feb 2019

Op 5 februari 2019 publiceerde Waterforum een artikel over de MaxH2O-technologie die een goedkopere optie zou zijn voor het verwerken van het proceswater van olieveld Schoonebeek.

Hierbij willen wij graag duidelijk maken dat de MaxH2O zuiveringstechnologie niet van Royal HaskoningDHV is maar eigendom is van het Israëlische watertechnologiebedrijf IDE. Wij herkennen ons dan ook niet in de titel dat wij bij NAM onze eigen technologie aanprijzen.

Waterinjectie is nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode voor het proceswater van Schoonebeek, en niet waterzuivering zoals het artikel suggereert. Vooralsnog is er nog geen techniek, die op dit moment of in de directe toekomst tot een andere afweging zal leiden voor de verwerking van het Schoonebeek-productiewater. Dit staat allemaal te lezen in ons rapport van december 2018.

Wij hebben meerdere mogelijkheden voor de verwerking van productiewater met elkaar vergeleken. Hierbij is onder meer gekeken naar benodigde energie, vereiste chemicaliën en resterende afvalproducten. Wij doen dit vanuit onze jarenlange ervaring, kennis en betrokkenheid bij allerlei vormen van waterzuivering met uiteenlopende technologieën, in binnen- en buitenland en in samenwerking met kennisinstellingen, andere bedrijven en partners. Royal HaskoningDHV heeft geen enkel belang bij de uitkomsten van haar onderzoek naar de beste verwerkingsmethode van het proceswater Schoonebeek.

Na de herafweging die wij in 2016 voor NAM uitvoerden van de beste verwerkingsmethode (rapport), geven wij in het rapport van eind 2018 een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op het gebied van ontzoutingstechnologie. Verschillende opties zijn opnieuw bekeken waaronder DyVaR, CMF-ED en het MaxH2O-proces van IDE. Dit proces is nu pas in de demonstratiefase en zou op termijn van belang kunnen zijn om het productiewater van Schoonebeek te kunnen zuiveren. Dat zal dan verder moeten worden onderzocht.

Op dit moment scoort waterinjectie beter dan waterzuivering. Wij begrijpen dat dat een teleurstelling is voor de organisaties en bedrijven die een ontzoutingstechnologie hebben, zoals Salttech met DyVaR. Het probleem bij dit productiewater is echter het vergaand scheiden van opgeloste zouten en water, vooral omdat deze scheiding veel zout oplevert waar geen toepassing voor is. Ook vergt zuivering specifieke chemicaliën en veel energie.
Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk bureau. Om die reden hebben wij Salttech’s DyVaR-technologie wel aangedragen als mogelijke zuiveringsoplossing voor een ander project. En we hebben hen uitgenodigd om de herafweging Schoonebeek toe te lichten.

In de tekst wordt een link gelegd tussen onze samenwerkingsovereenkomst met IDE en het naar voren schuiven van hun zuiveringsproces MaxH2O. De samenwerkingsovereenkomst met IDE betreft het gebruik van onze Crystalactor-technologie door IDE, onder andere als een van de processtappen in IDE’s MaxH2O technologie.

Royal HaskoningDHV hanteert strenge maatstaven op het gebied van integriteit en compliance, is daarvoor gecertificeerd en wordt daarop ook onafhankelijk geaudit. Mogelijk conflicterende belangen zijn niet in het belang van de samenleving en eerlijke concurrentie heeft dan ook altijd onze onverdeelde aandacht. Onze samenwerking met IDE kan en moet dan ook volledig los worden gezien van onze opmerking in het rapport dat het MaxH2O-proces van IDE op termijn van belang zou kunnen zijn om het productiewater van Schoonebeek goedkoper te kunnen zuiveren.

Tot slot willen we graag opmerken dat we het voorstel van NAM voor een testfaciliteit waar waterzuiveringstechnieken kunnen worden getest met het productiewater, een goede zet vinden. Dit biedt de mogelijkheid aan partijen die graag hun technieken willen demonstreren door in de praktijk het specifieke productiewater te zuiveren.