6 feb 2019

De huidige intercity naar Berlijn is niet snel genoeg om reizigers te verleiden om de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. Toch kan al op korte termijn, binnen twee jaar, de IC Berlijn 15 minuten sneller het traject afleggen. Inmiddels heeft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede kamer haar ambitie uitgesproken om ook de voorgestelde versnelling van één uur op langere termijn te realiseren.

Intercity naar Berlijn versnellen

De technische mogelijkheden zijn met de quick scan verkend. Het is duidelijk welke fundamentele keuzes gemaakt kunnen worden en welke versnelling daarmee kan worden gerealiseerd. De staatsecretaris laat in haar brief aan de Tweede Kamer weten dat zij nu NS gaat vragen samen met Deutsche Bahn verder onderzoek te doen en de uitkomsten van de quickscan daarbij te gebruiken.

Het is nu aan de verschillende partijen, zowel in Nederland als in Duitsland keuzes te maken. Allereerst in het gewenste doel van de verbinding en het daarmee gepaard gaande ambitieniveau voor maatregelen. In het verdere proces is het nodig om van de nu bekende varianten tot voorkeursvarianten te komen en vervolgens tot een implementatieplan om de IC Berlijn daadwerkelijk in meerdere stappen te versnellen.

Verduurzaming langeafstandsmobiliteit

Royal HaskoningDHV wil graag, samen met de partners, alle partijen ondersteunen om de daadwerkelijke versnelling en de lange termijn ambities te realiseren. Deze eerste stap om richting te geven aan de versnelling is een mooie en concrete bijdrage in verduurzaming van de langeafstandsmobiliteit.

Eind januari 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek als bijlage bij de Kamerbrief ‘Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor’ verschenen. Op 6 februari 2019 is de rapportage behandeld in het Algemeen overleg van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer.