15 sep 2020

(p)ZZS van strategisch bedrijfsbelang | Royal HaskoningDHVHet vergt een grote inspanning van bedrijven om aan de (p)ZZS verplichtingen van vandaag te voldoen. Toch is het voor het strategisch belang van het bedrijf noodzakelijk om nu ook verder vooruit te kijken. Volg de webinar op 23 september 2020.

De ontwikkelingen op het gebied van (p)ZZS gaan snel. Veel industriële bedrijven zijn druk bezig om aan de verplichtingen van vandaag te voldoen. Dat vraagt aandacht voor inventarisatie, minimalisatie, maatregelen en aanpassen van de vergunning. Op de lange termijn wordt het speelveld echter veel strategischer en kan het bepalend worden voor continuïteit van uw bedrijf.

Eerder berichtten wij u over de ontwikkelingen van de (p)ZZS lijsten, het effect hiervan op bedrijven en op de acties die bedrijven nu moeten uitvoeren. Bedrijven doen hun best om op korte termijn de ZZS-zaken en de uitdagingen die daarbij horen goed te regelen. Er ontstaan knelpunten die alleen met hoge investeringen opgelost kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een emissie van ZZS naar het water die bij de toetsing voor de aanvraag van een nieuwe watervergunning niet meer voldoet. Op basis van de criteria voor kosteneffectiviteit, kan het hier om uitzonderlijk hogen bedragen gaan.

Het is daarom verstandig om (p)ZZS niet alleen te zien als een compliance onderwerp van vandaag, maar te betrekken bij de strategische beslissingen voor de toekomst. Het (p)ZZS speelveld van de lange termijn zal niet alleen gaan over voldoen aan de huidige regelgeving. De impact van uw bedrijf op de omgeving (omgevingsgezondheid), de vragen van uw afnemers die vrezen dat een stof op termijn op een zwarte lijst komt en zorgen voor uw medewerkers worden steeds meer van belang.

Na de eerdere succesvolle (p)ZZS-webinar van Deltalinqs zullen we op 23 september 2020 een bijdrage leveren aan de webinar van SBE, Provincie Groningen, ODG en Teijin Aramid. Deelname is ook voor niet SBE leden mogelijk, door aanmelding via:


[email protected]