18 apr 2018

Op zaterdag 21 april, Wereld Vismigratiedag, presenteren Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, de gemeente Doesburg, aannemer Dubbink, Watersportvereniging De Oude IJssel en Royal HaskoningDHV het definitieve ontwerp van één van de grootste en meest innovatieve vispassages van Nederland. Met de komst van deze vispassage verdwijnt de laatste hindernis, waardoor vissen straks onbelemmerd van de IJssel naar de oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen.

Vispassage Doesburg | Royal HaskoningDHV | © Carien ten Cate

Illustratie: Carien ten Cate

Dit jaar wordt er een innovatieve vistrap gerealiseerd bij het stuwcomplex in Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel wordt de grootste vispassage in Nederland met een groot hoogteverschil oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel.

Duurzame instandhouding vissoorten

Het waterschap wil een betere biodiversiteit in de Oude IJssel. Migratie is cruciaal voor een duurzame instandhouding van vissoorten. Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS) en Waterschap Rijn en IJssel werken daarom samen aan de verbetering van vismigratie, in combinatie met ecologisch herstel van rivier- en beekmondingen. Deze verbetering van de vismigratie wordt uitgevoerd volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Ruimtelijke kwaliteit

Naast een verbetering van de biodiversiteit werken we met dit project tevens aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in en rondom het complex. De locatie krijgt zoveel mogelijk een eigen karakter en wordt geschikt gemaakt voor het uitdragen van de essentiële taken die op deze plek samenkomen zoals waterveiligheid, waterkwantiteit en -kwaliteit, vaarweg- en peilbeheer en stedelijk water. Ook is de stuw door het waterschap aangewezen als mogelijke locatie voor een waterkracht centrale.

De vispassage in Doesburg wordt als bouwteam ontworpen en tot en met de realisatiefase als team door het Waterschap Rijn en IJssel, Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. en Royal HaskoningDHV uitgewerkt. CDM Smith zorgt voor het ontwerp van de (inwendige) vispassage op een zodanige wijze dat het aansluit op de gewenste biodiversiteit (dat er straks ook vissen doorheen gaan).

Vispassage Doesburg | Royal HaskoningDHV | © Carien ten Cate

Illustratie: Carien ten Cate

Definitief bouwontwerp

Binnen het bouwteam geven wij invulling aan de ruimtelijke kwaliteit, maken we een constructief ontwerp en zorgen we voor de civiele inpassing van de vispassage in de ruimte. Hiervoor maken we een Voorlopig Ontwerp (VO), een Definitief Ontwerp (DO) met een werkomschrijving en de noodzakelijke werkplannen. In februari 2018 hebben we het definitieve bouwontwerp afgerond.

Planning en fasering

In maart 2018 zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan. De oplevering staat gepland in het voorjaar van 2019.

Kom op zaterdag 21 april naar Doesburg

Er zijn activiteiten voor jong en oud. Deze staan in het teken van vismigratie en water. Zo wordt er uitleg gegeven over het onderwaterleven, de werking van de vistrap en is er schmink en een springkussen voor kinderen. Ook organiseert watersportvereniging De Ank uit Doetinchem een roeiwedstrijd over de Oude IJssel van Doesburg naar Doetinchem. De start is rond 11.30 ter hoogte van de zendmast aan de Koppelweg in Doesburg.