28 nov 2018

Maar liefst 18 steden en 4 partners van het European Green Capital Network hebben in Nijmegen de zogenaamde ‘Call for Action’ ondertekend, een belofte om extra stappen te zetten om duurzaamheid in steden te verbeteren. Met de oproep willen steden in het Green Capital Network steden wereldwijd inspireren. Pieter van Ree en Maike de Lange, Management Consultants bij Royal HaskoningDHV, hebben dit georganiseerd vanuit hun rol als projectmanagers van Nijmegen European Green Capital 2018.
Oproep aan steden om hun rol als aanjagers duurzame ontwikkeling te erkennen | Royal HaskoningDHV

Het netwerk doet een beroep op steden om hun rol als aanjagers van duurzame ontwikkeling te erkennen. Het klimaatvraagstuk vraagt om initiatieven van de bestuurders zelf, maar misschien nog wel belangrijker, ook van inwoners en bedrijven. Deze bottom-up beweging, ofwel ‘the Dutch Approach’, krijgt met de ondertekening bijval van de Europese Gemeenschap.

"Ongeveer driekwart van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden, en de stedelijke bevolking zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Dit zijn serieuze cijfers en ze benadrukken het belang van het maken van onze steden tot gezonde plekken om te leven. In dit mondiale tijdperk van verstedelijking kunnen we milieukwesties niet alleen aan. We moeten visies, best practices en kennis uitwisselen met andere steden in Europa om de beste oplossingen te vinden. Steden moeten netwerken creëren en meer betrokken worden bij het opzetten en uitvoeren van nationaal en Europees beleid. Maar onze inzet voor duurzaamheid kan niet alleen voortkomen uit overheidsinitiatieven, juist de betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders is een must als we onze steden duurzamer willen maken en de CO2-uitstoot willen terugbrengen tot het overeengekomen niveau van 1,5 graad Celsius."

European Green Capital Network

Met deze boodschap opende burgemeester Bruls van Nijmegen de Mayors Conference op vrijdag 23 november. Nijmegen, als Europese Groene Hoofdstad 2018, was gastheer van deze bijeenkomst waar burgemeesters en vertegenwoordigers van EU-steden (Covenant of Mayors, Eurocities, Energy Cities en ICLEI) bijeen waren om de oproep tot actie van het European Green Capital Network te ondertekenen. De steden bieden aan om anderen te helpen bij hun inspanningen om duurzaamheid een boost te geven in hun eigen stad.

Steden spelen een sleutelrol in klimaatactie

Joanna Drake, Deputy Director-General van Coordination of Resource-efficiency policies and instruments in DG Environment (ENV) was ook aanwezig op de conferentie. Ze benadrukte de belangrijke rol die steden spelen. "In de geest van Europa ben ik er trots op dat blijkt dat door samen te werken, wij de stedelijke omgeving echt toekomstbestendig kunnen maken."

De eerste van een reeks workshops over toekomstbestendige steden vond onlangs plaats met 13 steden uit het deelnemende netwerk. De ervaringen, kennis en geleerde lessen uit het netwerk worden samengebracht en voor andere steden toegankelijk gemaakt via de website van het European Green Capital Network.

COP 24

Met deze oproep tot actie benadrukken de steden de belangrijke rol die zij spelen in de transformatie die nodig is om de klimaatverandering aan te pakken. Tijdens de wereldwijde UN conferentie over klimaatverandering # COP24 in Katowice, Polen, van 3 - 14 december 2018, zullen vertegenwoordigers van de EGCN een beroep doen op nationale regeringen en internationale instellingen om de Call for Action te erkennen.

Deze steden ondertekenden de Call for Action: Amsterdam, Barcelona, Bristol, Essen, Freiburg, Gent, Hamburg, ’s Hertogenbosch, Lahti, Lissabon, Ljubljana, Malmö, Nantes, Nijmegen, Nürnberg, Oslo, Umea en Vitoria Gasteiz.

De Call for Action wordt ondersteund door partners ICLEI (Local governments for sustainability), Covenant of Mayors, Energy Cities en EuroCities en wordt door Nijmegen, Oslo (Green Capital in 2019) en andere representanten aangeboden aan de Verenigde Naties tijdens de global climate change conference #COP24.

Legacy en gedeeld eigenaarschap creëren

Pieter van Ree, Strategie en Management Consultant (SMC) bij Royal HaskoningDHV, is vanaf eind 2016 als kwartiermaker verbonden geweest aan European Green Capital 2018 voor de organisatie en het inhoudelijke programma. Samen met collega Maike de Lange hielp hij de gemeente om rondom de thema’s slimme mobiliteit, circulaire economie, gezondheid & groen, energietransitie en klimaatadaptatie routes door de stad te plannen die grote en kleine verhalen zichtbaar maken. Ook is een evenementenkalender ontwikkeld met grote internationale en nationale congressen op dit vlak en een cultuurprogramma. Nijmegen heeft het afgelopen jaar ingezet op voorbeeldprojecten die ook na het themajaar voor verdere verduurzaming zorgen, voor de eigen stad maar zeker ook daarbuiten. Binnenkort zal deze rol worden overgedragen aan Oslo, European Green Capital 2019.

“Een belangrijk deel van onze opdracht was om het partnernetwerk verder uit te bouwen, waarbij gedeeld eigenaarschap van gemeente en maatschappelijke partijen het sleutelbegrip is. De gemeente wilde de groene beweging in de stad een impuls geven die ook na 2018 verduurzaming op een hoger plan brengt, en dat is gelukt. We kunnen met trots terugkijken op hetgeen we bereikt hebben en in de toekomst nog gaan bereiken”, aldus Pieter van Ree.