8 jul 2020

De bouw van de Scheldetunnel, onderdeel van Oosterweelverbinding in Antwerpen, kan beginnen. Opdrachtgever Lantis heeft de aannemerscombinatie COTU aangesteld voor de bouw van de Scheldetunnel. Door de aanleg van de Oosterweelverbinding, waar de Scheldetunnel een belangrijk onderdeel van vormt, wordt een jarenlang knelpunt in het Vlaamse wegennet opgelost. De dagelijkse files op de ring van Antwerpen zullen sterk verminderen, waardoor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad aanzienlijk zal verbeteren. Royal HaskoningDHV en het Belgische SBE zullen samen, als joint venture Sturino, een groot deel van de engineering voor COTU gaan doen.

Speciale aandacht gaat uit naar het bevorderen van duurzame mobiliteit. Reizigers maken vlot de overstap van de fiets op openbaar vervoer, of omgekeerd. De Scheldetunnel wordt 1,8 kilometer lang met drie rijstroken in beide richtingen en een afzonderlijke fietskoker van zes meter breed.


Een simulatie laat zien hoe de nieuwe Scheldetunnel er gaat uitzien. Credits: Lantis

Afgezonken tunnel

Royal HaskoningDHV zal met name de verdere uitwerking (detaillering) van de afgezonken tunnel in nauwe samenwerking met de aannemer verzorgen, en SBE zal zich richten op de toeritten voor de tunnel. Gezamenlijk zal de uitwerking van het wegontwerp worden opgepakt.

“Dit project zal de bereikbaarheid en leefbaarheid van Antwerpen enorm verbeteren. Het project sluit tevens aan op andere vormen van mobiliteit, die duurzamer en bovendien filevrij zijn. We investeren onder meer in 19 kilometer fietspaden en bijkomende Park & Rides waar je bijvoorbeeld overstapt op de tram of stadsfiets. Wie van A naar B wil, zal de auto gemakkelijker kunnen inruilen voor een gezond, veilig en sneller alternatief.”  Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding 

Gezond, veilig en sneller alternatief

“Het project biedt een prachtige en waardevolle uitbreiding op onze hoogwaardige zinktunnelexpertise. Tevens kunnen we onze uitgebreide ervaring inzetten die we in vele projecten hebben opgedaan waarbij we de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden verbeteren. We werken graag op een duurzame manier samen met de klant met, waar mogelijk, inzet van digitale ontwikkelingen, en bij de Scheldetunnel komt alles perfect samen. Ik kijk enorm uit naar de vervolgstappen in dit project”, aldus Niek Joustra, Directeur Transport & Planning Zuidwest Nederland.

“Na jaren van aanbesteden, kunnen we beginnen aan de realisatie van dit mooie project. Een belangrijke mijlpaal voor het hele team.” Jan Bauwens, THV COTU

Onze inzet voor dit project loopt tot omstreeks medio 2022. De tunnel zal voor verkeer in gebruik kunnen worden genomen vanaf 2027.