15 dec 2017

De bouw- en infrasector is gestart met een nieuw leer- en ontwikkeltraject onder de titel ‘De Verbinders’. Het programma geeft invulling aan de Marktvisie en is ontstaan op initiatief van Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, Mourik, KWS (VolkerWessels), Witteveen+Bos, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Amsterdam, mede namens de overige grote gemeenten. (Toekomstige) gezichtsbepalers leren tijdens het ontwikkeltraject als verbinder op te treden zodat ze veranderingen in de sector kunnen realiseren. Het uiteindelijke doel is bijdragen aan een duurzaam, bereikbaar en veilig Nederland.

BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw, en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten, hebben het programma verder vormgegeven en opgezet. Uniek aan dit programma is dat de projectverantwoordelijken van de aannemer, ingenieursbureau en opdrachtgever gezamenlijk deelnemen.

Verbinden moet vernieuwing versnellen

Logo de verbinders | Royal HaskoningDHVDe deelnemers aan De Verbinders vormen een afspiegeling van de gehele bouwsector. Deelname aan het traject geschiedt niet individueel, maar als ontwikkelgroep van drie deelnemers van opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau werkzaam binnen hetzelfde project. Doel is om hen te leren een duurzame verandering aan te brengen rond een hardnekkig vraagstuk uit de eigen praktijk, zodat zij deze werkwijze later ook zelfstandig kunnen inzetten. Het leer- en ontwikkeltraject moet een bijdrage gaan leveren aan het versnellen van de implementatie van de Marktvisie in de deelnemende organisaties om de gewenste verbetering in de sector te bewerkstelligen. De Verbinders wordt naast de betrokken organisaties, ondersteund door NLingenieurs en Bouwend Nederland.

Na deelname aan het traject zijn de professionals in staat op te treden als change agent binnen en buiten hun eigen organisatie en werken zij als verbinder proactief en toekomstgericht samen binnen de keten van aannemers, adviseurs en opdrachtgevers.

Maatschappelijke opgave

De bouwsector staat voor een belangrijke maatschappelijke opgave zoals verduurzaming van huizen en gebouwen en het toekomstbestendig maken van de infrastructuur. Projecten binnen budget opleveren, conform de afgesproken eisen en ambities (w.o. veilig en duurzaam), met tevreden stakeholders en binnen de voorgenomen tijdsplanning (“BEST for project”): het is nog altijd dé uitdaging. Geen enkele partij kan dit in zijn eentje voor elkaar krijgen. Om die maatschappelijke opgave te realiseren en de bijbehorende projecten succesvol af te ronden, is het voornemen om zoveel mogelijk samen te werken volgens de leidende principes uit de Marktvisie.

‘De Verbinders’ daagt deelnemers aan de ontwikkelgroepen nadrukkelijk uit om hun ervaringen toe te passen binnen hun eigen organisatie. Het programma moet gaan werken als een olievlek, vertelt Aline Arends manager implementatie Marktvisie bij Rijkswaterstaat en voorzitter van de stuurgroep van ‘De Verbinders’. “Deelname staat open voor alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de sector Bouw & Infra. Grote en kleine bedrijven, gemeenten en waterschappen, bouwers en infrabedrijven: iedereen is welkom. Hierbij zien we in iedere deelnemende professional een change agent – iemand die niet alleen zichzelf, maar ook zijn organisatie wil veranderen.”

De eerste editie is gestart

De eerste groep deelnemers is op 14 december 2018 gestart met het ontwikkeltraject. Deze duurt tot juni 2018. Vanaf april 2018 start een nieuwe groep. In de tweede editie is ruimte voor vijf ontwikkelgroepen. Aanmelden voor de komende editie en voor meer informatie over het programma, ga naar www.deverbinders.nu.