22 feb 2019

Auteur: Wim Maassen

Op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Royal HaskoningDHV met de ontwikkelversie van de NTA8800 en de nieuwe voorgestelde BENG eisen (2018) een update gemaakt van haar eerdere onderzoek over de haalbaarheid van de BENG-eisen voor ziekenhuizen en hoger onderwijs gebouwen. Hoofdconclusie is dat de eisen voor deze gebouwen niet minder streng zijn geworden. Voor het beschouwde ziekenhuis blijkt dat de BENG 2 eis juist strenger is geworden!

Hieronder zijn de conclusies per BENG eis voor iedere case opgenomen. Tevens zijn enkele opvallende zaken genoemd. Zie voor informatie het downloaden rapport.

Conclusies:

  • BENG 1 haalbaar en makkelijker haalbaar voor Bernhoven en Flux-gebouw.
  • BENG 2 niet haalbaar en minder goed haalbaar bij Bernhoven, wel haalbaar maar minder makkelijk haalbaar bij Fluxgebouw. Een oorzaak: in NTA 8800 is de opbrengst van PV lager.
  • BENG 3 niet haalbaar maar wel makkelijker haalbaar bij Bernhoven, wel haalbaar en makkelijker haalbaar bij Flux-gebouw

Opvallend:

  • Opbrengst van PV is lager in NTA8800 wat een negatief effect heeft op BENG 2 en BENG 3.
  • Aandeel verwarming en warm tapwater is lager in NTA8800 waardoor inzet Biomassa minder effect heeft op BENG 2 en BENG 3.
  • Koude uit WKO wordt meegenomen als aandeel duurzame energie wat een positief effect heeft op BENG 3. In BENG 2 werd dit eerder ook al meegenomen.

NB!: De bovenstaande resultaten zijn verkregen met gebruik van de door NEN beschikbaar gestelde NTA8800 Excel ontwikkelversie. Hier kunnen nog fouten in staan.