19 mei 2016

De ondergrondse parkeergarage Katwijk is door de Branchevereniging van Architectenbureaus (BNA) uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar 2016. Uit 125 inzendingen en acht genomineerden koos de vakjury unaniem voor de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee: “Het is een gebouw wat laat zien hoe Nederland in de toekomst om moet gaan met de inrichting van onze kust.”

Van links naar rechts: Rudolf van Ee (gemeente Katwijk), Jos Wienen (Burgemeester gemeente Katwijk), Hans van Dalfsen (gemeente Katwijk), Jurgen Herbschleb, Richard van den Brule, Freek Leber, Jan Brantjes (allen Royal HaskoningDHV).


Niet alleen de prijs van de vakjury, maar ook de publieksprijs ging naar de ondergrondse parkeergarage Katwijk. In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Royal HaskoningDHV een architectonisch ontwerp opgesteld en vertaald in een beeldkwaliteitsplan. Op basis van het beeldkwaliteitsplan heeft Ballast Nedam in samenwerking met ZJA, het integrale ontwerp (architectuur, functioneel, constructief en techniek) opgesteld ten behoeve van de realisatie.

De jury over de ondergrondse parkeergarage Katwijk

De jury vindt de parkeergarage een ‘geweldig mooi object’, dat door zijn landschappelijke inpassing op krachtige wijze het dorp met de zee verbindt. Het gebouw zit zowel boven- als ondergronds goed in elkaar; de verlichting, de looplijnen, de positie van de kolommen – over elk detail is nagedacht en de uitvoering is nagenoeg vlekkeloos. De jury ziet in dit project het bewijs dat je met vereende krachten meer kunt bereiken dan vanuit afzonderlijke disciplines; ook wat dat betreft is dit project voorbeeld stellend. Lees hier het juryrapport.

Veilige en mooie Katwijkse kust

De ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee maakt deel uit van het project Kustwerk Katwijk. In dit project werken de gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. De ondergrondse parkeergarage is uniek in Nederland. De in- en uitritten zijn op een natuurlijke wijze ‘opgenomen’ in het omliggende duinlandschap. Tegelijkertijd biedt de Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. De parkeergarage werd in februari 2015 in gebruik genomen en biedt door de langgerekte vorm van 500 meter plaats aan 663 auto’s.

Over BNA Beste Gebouw van het Jaar

BNA Beste Gebouw van het Jaar is de Nederlandse architectuurprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA). De prijs is voor architectenbureaus die opdrachtgevers en de samenleving meerwaarde bieden. Naast de architectonische kwaliteit, worden juist ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking meegewogen.

BNA Het beste gebouw van het jaar 2016 | Royal HaskoningDHV

Betrokken partijen

Architectuur, advisering, contract & contractbegeleiding Parkeergarage: Royal HaskoningDHV, Amsterdam
Landschapsarchitect: OKRA Landschapsarchitecten, Utrecht
Bouwdirectie: WB de Ruimte, Utrecht
Adviseur waterkering: Arcadis, Amersfoort
Aannemer: Bouwcombinatie Ballast Nedam/Rohde Nielsen, Nieuwegein
Constructeur: Adviesburo Snijders, Valkenswaard
Installatie adviseur, bouwfysica: De Bosman Bedrijven, Amersfoort
Liftinstallatie: Liften- en Machinefabriek Lakeman, Katwijk
Gevelbeplating: Metadecor, Kampen
Bouwkundige uitwerking: Ballast Nedam Engineering, Nieuwegein i.s.m. ZJA, Amsterdam