30 mrt 2017

Vandaag lanceren Cenosco en Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat DuboCalc 5.0. DuboCalc is een rekenprogramma om de duurzaamheid en milieukosten van grond-, weg- en waterbouwwerken te berekenen en één van de instrumenten uit de Aanpak Duurzame GWW. Royal HaskoningDHV heeft inhoudelijke expertise op milieu en levenscyclusanalyse (LCA) geleverd.

De nieuwe DuboCalc versie is voor het eerst volledig online in een webbased applicatie, waardoor software-installaties niet meer nodig zijn. Hierdoor kunnen gebruikers gezamenlijk aan projecten werken, gemakkelijke toegang tot nieuwe software-updates krijgen, is het programma geschikt voor tablets en is tevens de vormgeving aangepast en gemoderniseerd.

Om kennis te maken is de eerste drie maanden de nieuwe DuboCalc versie gratis te gebruiken. Vanaf 1 juli 2017 is voor het gebruik van DuboCalc een licentie nodig. Huidige gebruikers ontvangen de komende weken automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord om met DuboCalc 5.0 kennis te maken.

Vanaf 1 juli 2017 zullen oudere DuboCalc versies (4.01.2 en ouder) niet meer te downloaden zijn op de website, maar deze blijven nog wel beschikbaar voor lopende projecten. Rijkswaterstaat maakt vanaf heden gebruik van DuboCalc 5.0 in aanbestedingen van projecten.

Duurzame ambities waarmaken

De Aanpak Duurzaam GWW draait om het doorlopen van stappen, zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Per project verschilt per thema de opbrengst, zoals meer duurzame innovatie, energiebesparing of meer doen met minder budget.

Het gebruik van DuboCalc is onderdeel van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Op 17 januari jl. hebben tientallen partijen uit de GWW-sector deze Green Deal ondertekend. De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. De Green Deal is ondertekend door ministeries, Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, waterschappen, gemeenten, (water)bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen. DuboCalc gaat de ondertekenaars helpen om duurzame ambities waar te maken.